Vilje til endring - samtaler med norske toppledere | KPMG | NO
close
Share with your friends

Topplederundersøkelsen 2018 – samtaler med norske toppledere

Topplederundersøkelsen – samtaler med norske toppledere

27 fremtredende, norske toppledere har gitt oss sine tanker om digitalisering, kompetanse- og organisasjonsutvikling, endrede leveranse- og forretningsmodeller og nye samarbeidsformer.

1000

Relatert innhold

Dame med iPad

I publikasjonen "Vilje til endring – samtaler med norske toppledere" (PDF) oppsummeres inntrykkene etter dybdeintervjuer med norske toppledere. Møtene har gitt oss verdifull innsikt og perspektiver rund temaer som opptar dagens ledere og hvordan de omfavner teknologiskiftet. For å underbygge funnene fra den norske topplederundersøkelsen er også resultater fra 2018 Global CEO Outlook tatt med i publikasjonen. Dette viser at norske ledere har mange av de samme utfordringene som internasjonale ledere.

For norske virksomheter innebærer teknologiskiftet rask transformasjon med betydelige ledelsesutfordringer. Vi ser et nytt risikobilde som krever at ledere har en grunnfestet endringsvilje. Nye løsninger og evne til å tenke annerledes er nødvendig. Å snakke med sentrale ledere i norsk næringsliv gir innsikt og bidrar til at KPMG kan være i førersetet gjennom å forstå, analysere og anbefale løsninger for en ny tid.

I årets Topplederundersøkelse har følgende ledere deltatt:

Geir Inge Stokke, CEO, Coop
Rune Bjerke, CEO, DNB
Remi Eriksen, CEO, DNV
Hilde Drønen, CFO, Dof
Øistein Andersen, CEO,Eidsiva Energi
Hans Jacob Hegge, CFO, Equinor (har tiltrådt ny rolle i selskapet etter undersøkelsen ble gjennomført)
Rolf Barmen, CEO, Fjordkraft
Hanne Skaar, CFO, Fjordline
Helge Leiro Baastad, CEO, Gjensidige
Sverre Thornes, CEO, KLP
Hege Skryseth, CEO, Kongsberg Digital
Kimberly Lein-Mathisen, CEO, Microsoft
Morten Brandtzæg, CEO, Nammo
Mette Lier, CFO, NorgesGruppen
Eivind Kallevik, CFO, Norsk Hydro
Åsne Havnelid, CEO, Norsk Tipping
Arne K. Kolberg, CEO, Nortura
Daniel K. Siraj, CEO, OBOS
Jens Bjørn Staff, CFO, Orkla
Anne Marit Panengstuen, CEO, Siemens
Arne Austreid, CEO, SR-Bank
Christian Rynning-Tønnesen, CEO, Statkraft
Auke Lont, CEO, Statnett
Odd Arild Grefstad, CEO, Storebrand
Berit Svendsen, CEO, Telenor Norge
Arne Giske, CEO, Veidekke
Torgeir Kvidal, CFO, Yara (har tiltrådt ny rolle i selskapet etter undersøkelsen ble gjennomført)

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn