close
Share with your friends

Topplederundersøkelsen 2018 – samtaler med norske toppledere

Topplederundersøkelsen – samtaler med norske toppledere

27 fremtredende, norske toppledere har gitt oss sine tanker om digitalisering, kompetanse- og organisasjonsutvikling, endrede leveranse- og forretningsmodeller og nye samarbeidsformer.

1000

Relatert innhold

Dame med iPad

I publikasjonen "Vilje til endring – samtaler med norske toppledere" (PDF) oppsummeres inntrykkene etter dybdeintervjuer med norske toppledere. Møtene har gitt oss verdifull innsikt og perspektiver rund temaer som opptar dagens ledere og hvordan de omfavner teknologiskiftet. For å underbygge funnene fra den norske topplederundersøkelsen er også resultater fra 2018 Global CEO Outlook tatt med i publikasjonen. Dette viser at norske ledere har mange av de samme utfordringene som internasjonale ledere.

For norske virksomheter innebærer teknologiskiftet rask transformasjon med betydelige ledelsesutfordringer. Vi ser et nytt risikobilde som krever at ledere har en grunnfestet endringsvilje. Nye løsninger og evne til å tenke annerledes er nødvendig. Å snakke med sentrale ledere i norsk næringsliv gir innsikt og bidrar til at KPMG kan være i førersetet gjennom å forstå, analysere og anbefale løsninger for en ny tid.

I årets Topplederundersøkelse har følgende ledere deltatt:

 • Geir Inge Stokke, CEO, Coop
 • Rune Bjerke, CEO, DNB
 • Remi Eriksen, CEO, DNV
 • Hilde Drønen, CFO, Dof
 • Øistein Andersen, CEO, Eidsiva Energi
 • Hans Jacob Hegge, CFO, Equinor (har tiltrådt ny rolle i selskapet etter undersøkelsen ble gjennomført)
 • Rolf Barmen, CEO, Fjordkraft
 • Hanne Skaar, CFO, Fjordline
 • Helge Leiro Baastad, CEO, Gjensidige
 • Sverre Thornes, CEO, KLP
 • Hege Skryseth, CEO, Kongsberg Digital
 • Kimberly Lein-Mathisen, CEO, Microsoft
 • Morten Brandtzæg, CEO, Nammo
 • Mette Lier, CFO, NorgesGruppe
 • Eivind Kallevik, CFO, Norsk Hydro
 • Åsne Havnelid, CEO, Norsk Tipping
 • Arne K. Kolberg, CEO, Nortura
 • Daniel K. Siraj, CEO, OBOS
 • Jens Bjørn Staff, CFO, Orkla
 • Anne Marit Panengstuen, CEO, Siemens
 • Arne Austreid, CEO, SR-Bank
 • Christian Rynning-Tønnesen, CEO, Statkraft
 • Auke Lont, CEO, Statnett
 • Odd Arild Grefstad, CEO, Storebrand
 • Berit Svendsen, CEO, Telenor Norge
 • Arne Giske, CEO, Veidekke
 • Torgeir Kvidal, CFO, Yara (har tiltrådt ny rolle i selskapet etter undersøkelsen ble gjennomført)

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today