close
Share with your friends

Statens reisesatser for 2018

Statens reisesatser for 2018

Endringer i statens reisesatser for 2018 og 2019.

1000

Relatert innhold

Jordklode

Endringer i innenlandsavtalen

 • Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per km til kr 3,90 per km. Den gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkl. el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes dermed.
 • For arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen gis kr 0,10 per km i tillegg til kilometersatsen. Dette tillegget har tidligere kun blitt gitt til arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.
 • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting økes fra kr 733 til kr 754.
 • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer uten overnatting økes fra kr 537 til kr 552.• Kostgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer økes fra kr 289 til kr 297.
 • For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis kr 297 f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 552 hvis over 12 timer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn (kr 733) for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.
 • Måltidstrekk på 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag skal alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser over 12 timer med overnatting (kr 754). Dette gjelder selv om man har krav på en av de andre satsene.
 • Arbeidstakere med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting.
 • Taket på dekning av utgifter til hoteller eller lignende, på kr 1 800 per døgn, fjernes

Endringer i utenlandsavtalen

 • Bruk av egen bil godtgjøres på samme måte som i innenlandsavtalen. Dette er ingen endring i avtaleteksten, men det medfører at satsene endres på samme måte som beskrevet over for innenlandsavtalen.
 • Kostgodtgjørelse for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer reduseres fra 2/3 av aktuelt lands kostsats til 50% av aktuelt lands kostsats.
 • For reiser som varer ut over hele døgn (påbegynte døgn) gis 50% av aktuelt lands kostsats f.o.m. 6 timer inntil 12 timer og full kostsats for aktuelt land hvis 12 timer eller mer. Tidligere bestemmelse ga et fullt kostdøgn for påbegynte døgn på 6 timer eller mer.
 • Måltidstrekk endres fra 10% til 20% for frokost, 40% til 30% for lunsj og videreføres med 50% for middag. Trekket skal alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser f.o.m. 12 timer. Dette gjelder selv om man har krav på satsen for reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer.
 • Kompensasjonstillegget økes fra kr 491 per døgn til kr 515 per døgn.
 • Kostsatsene for hvert enkelt land skal nå beregnes av KMD via en tredjepart, ikke utenrikstjenesten som tidligere. Satser per land vil offentliggjøres om kort tid.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud