close
Share with your friends

Mandat for ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk

Ekspertutvalg – beskatningen av vannkraftverk

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

1000
Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Elv gjennom skog

Vannkraften er en av Norges viktigste naturressurser, og har spilt en viktig rolle som ryggraden i Norges energisystem. 

Finansdepartementet har satt ned et ekspertutvalg som skal sikre vannkraftens rolle i energisystemet også i fremtiden, samtidig som en andel av den ekstraordinære avkastningen som oppebæres ved å utnytte en begrenset naturressurs tilfaller samfunnet som stiller naturressursen til disposisjon i form av grunnrenteskatt. 

Grunnrenteskatten må utformes på en måte som gjør nyinvesteringer og reinvesteringer i vannkraftnæringen både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsom. Les mer på regjeringen.no.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today