close
Share with your friends

KPMG og Kongsberg Digital skal hjelpe maritim industri med å håndtere cyberrisiko

KPMG og Kongsberg Digital inngår samarbeid

KPMG Norge og Kongsberg Digital går sammen om å levere innovative digitale tjenester som gjør at aktører i maritim industri kan håndtere cyberrisiko og styrke beredskapen.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Den digitale transformasjonen i maritim sektor og økningen i fjernstyring av skip, skaper teknologiutfordringer og risiko som potensielt kan paralysere drift, sette mennesker i fare og forårsake store økonomiske tap. I fjor ble et av tre shippingselskaper utsatt for cyberangrep. Enda mer bekymringsfullt er angrep som har funnet sted, men som ennå ikke er identifisert. Størsteparten av de rapporterte og bekreftede hendelsene har nemlig vist at det kan ta uker, måneder, eller til og med år, før de blir oppdaget.

Arne Blystad Helme (KPMG) og Vigleik Takle (Kongsberg Digital)

Arne Blystad Helme, partner og leder for cybersikkerhet i KPMG og Vigleik Takle, Vice President & Commercial Manager i Kongsberg Digital.

Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen, IMO, legger med en ny forskrift (Resolution on Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems (pdf.)) økt press på at maritime virksomheter innen 2021 må adressere cyberrisiko. Det betyr at rederiene må sørge for god beredskap og beskyttelse av skip og utstyr, og i tillegg sikre at virksomheten evner å identifisere og respondere på digitale trusler og hendelser. Konsekvensene for de som ikke klarer å møte kravene kan bli fatale; fra kritiske driftshendelser og utstyr som ikke fungerer, til høyere forsikringspremie og nektet ankomst i havner.

– Den raskt voksende cybertrusselen i maritim industri og den nye forskriften krever en strategisk og kostnadseffektiv tilnærming til identifisering og håndtering av cyberrisiko, sier Arne Helme, partner og leder for KPMGs cybertjenester i Norge.

– Det trengs skalerbare og datadrevne løsninger som automatisk kan oppdage og adressere risiko. Kongsberg Digital utvikler bransjeledende teknologi som kan benyttes til dette nettopp formålet, og KPMG har global rådgivningsekspertise på cybersikkerhet i maritim sektor, fortsetter han.

– Vi ser en utmerket mulighet til å utnytte KPMGs kompetanse på cybersikkerhet og plattform for håndtering av digital risiko slik at vi kan tilby maritim industri "state of the art"-løsninger for cybersikkerhet, sier Vigleik Takle, Vice President og Commercial Manager i Kongsberg Digital.

KPMG og Kongsberg Digital jobber nå med å utvikle felles verdiforslag som kombinerer selskapenes ledende posisjon innenfor cybersikkerhet og shipping.

Om Kongsberg Digital

Kongsberg Digital leverer neste generasjon programvare og digitale løsninger til kunder i maritim sektor, innen olje og gass, fornybar energi og kraft. Selskapet har mer enn 500 programvareeksperter med ledende kompetanse innen smart data, IoT, kunstig intelligens, maritim simulasjon, automasjon og autonom drift. Kongsberg Digital er en av tre forretningsområder i KONGSBERG, et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder i olje- og gassindustrien, marine, forsvar og luftfart.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today