close
Share with your friends

Skattedirektoratet ny klageinstans på tre nye områder

Skattedirektoratet ny klageinstans på tre nye områder

Skattedirektoratet overtar fra 1. august funksjonen som klageinstans for vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift (under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art), vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne, samt vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven.

1000

Kontaktperson

Fredrik Gule

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Penn og papir

Fra og med 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Bakgrunnen for lovendringene følger av Finansdepartementets forslag om å reduserer sakstilfanget til Skatteklagenemda. Endringene har som formål å forkorte saksbehandlingstiden i de saker Skatteklagenemda behandler.

De nye områdene omfatter vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art, og for vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne.

Videre tildeles skattedirektoratet funksjonen som klageinstans for vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven som fattes etter 18. august 2018. For disse vedtakene blir skattekontorene ny førsteinstans.

Les mer på regjeringen sine sider.

Kontakt:

Fredrik Gule, Advokat/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

Ole Jørgen Bekkedal, advokatfullmektig
ole.jorgen.bekkedal@kpmg.no
+47 9901 9191

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud