close
Share with your friends

Offentlig register over reelle rettighetshavere i juridiske enheter

Økt innsyn i norske selskaper og foretak

Regjeringen la den 22. juni i år frem forslag til lovregler for et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere. Registeret vil gjelde alle juridiske enheter som er registeret i Norge eller drives fra Norge.

1000

Kontaktperson

Fredrik Gule

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Den 22. juni 2018 la Regjeringen frem lovforslag om å opprette et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere i alle juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som er registrert eller driver virksomhet i Norge. Lovforslaget vil også inkludere forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer/enheter som "truster" og lignende som driver virksomhet i Norge.

Lovforslaget kommer på bakgrunn av de senere års økte internasjonale fokus på åpenhet om reelle rettighetshavere i blant annet organer som G20, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Financial Action Task Force (FATF). I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015, endret i mai 2018, er det gitt regler om opprettelse av nasjonale registre i alle EU-land. Direktivet er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men vil være relevant utfra et norsk EØS-perspektiv.

PC og telefon

"Økt åpenhet er viktig for å bekjempe terrorfinansiering, hvitvasking, skatteunndragelser og annen lyssky virksomhet. Et register over reelle rettighetshavere, som vi nå legger til rette for, vil styrke Norges kamp mot økonomisk kriminalitet og finansiering av terrorisme" (Siv Jensen, FrP).

Formålet med et register over reelle rettighetshavere er å gi offentlig innsyn over de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge. Registeret vil eksempelvis bygge på eierskap av aksjer eller fordelingen av stemmerettigheter, eller aksjonæravtalen og annen informasjon som normalt ikke er tilgjengelig for allmenheten.

Enhetene som omfattes av loven plikter å innhente opplysninger om sine reelle rettighetshavere, som følgelig skal registreres i registeret. Det må også dokumenteres hvordan man har kommet frem til hvem det er som anses å være reelle rettighetshavere, og gis opplysninger om det i registeret. Videre må vurderingen av hvem som anses som reelle rettighetshavere dokumenteres, samt opplyse om dette i registeret.

Lovforslaget er avhengig av en utfyllende forskrift som Finansdepartementet vil utarbeide i tiden fremover. For mer informasjon om lovforslaget, se Prop. 109 L (2017-2018), Lov om register over reelle rettighetshavere. 

Kontakt:

Fredrik Gule, Advokat/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

Ole Jørgen Bekkedal, advokatfullmektig
ole.jorgen.bekkedal@kpmg.no
+47 9901 9191

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud