close
Share with your friends

IT-sjefen i 2018: Fra leverandør til digital endringsagent

IT-sjefen i 2018

Rask digitalisering og adopsjon av ny teknologi øker presset på CIO. – IT-sjefen har gått fra å være leverandør til å bli en pådriver for digital innovasjon og forretningsutvikling, sier Kristine Bolstad i KPMG Digital.

1000
Kristine Bolstad

Partner | Head of CIO Advisory

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

For 20. år på rad har KPMG intervjuet IT-ledere fra hele verden, inkludert Norden, i det som er en av verdens største undersøkelser av sitt slag, CIO Survey 2018. Mens globale IT-ledere i 2017 holdt en stram linje i en usikker tid, med kostnadsreduksjoner og effektivisering av forretningsprosesser, viser årets undersøkelse at de med rekordstore budsjetter og en forsterket tillit, går fremtiden i møte med høyere selvtillit og en mer offensiv holdning. Og det kan de trenge – for forventningen til hvilken verdiøkning de skal bidra med er stor!

– IT-sjefene skal i dag kunne mye. Fra håndtering av drift, infrastruktur og sikkerhet, til forvaltning av virksomhetsinformasjon og kundedata. Det er også forventet at de er pådrivere og nøkkelpersoner i digitalisering, innovasjon og teknologiutvikling. CIO har gått fra å være en leverandør til å bli en viktige "influencer" og betrodd rådgiver i organisasjonen, og stadig flere IT-ledere får innpass i toppledelsen, forteller Kristine Bolstad, Director i KPMG Digital.   

I år oppgir 65 prosent at de har fått en mer strategisk rolle i virksomheten. 23 prosent har samtidig fått en utvidet rolle som virksomhetens CDO (Chief Digital Officer). 

Mann med telefon

Vanskelig digitalisering

29 prosent av IT-lederne sier at det er etablert en klar digital visjon og strategi som favner hele virksomheten. 31 prosent oppgir at de har en slik visjon, men at den kun fokuserer på deler av virksomheten. Ytterligere 26 prosent befinner seg i en digital strategiutviklingsfase. Imidlertid mener kun 1 av 4 at implementeringen av digital teknologi så langt har bidratt til å realisere strategier og forretningsmål. 

– Vi ser at de store digitale løpene rundt omkring i virksomhetene er i ferd med å utkrystallisere seg i konkrete tiltak. De har brukt mye tid på å få organisasjonen med på den digitale strategien, og er nå i ferd med å bevege seg fra visjon til operasjonalisering. De fleste er fremdeles på et tidlig stadium i sin digitale transformasjon, forklarer Bolstad. 

– Å sette en digital visjon ut i livet er vanskelig, spesielt når forretningsmodellene ikke beveger seg like raskt som teknologien. Men undersøkelsen viser at de som klarer å utnytte digital teknologi og operasjonalisere dette i virksomheten, ser en høyere inntektsvekst enn sine konkurrenter, understreker hun. 

Over halvparten av årets IT-ledere (55 %) mener at de har en god forståelse av hvordan digitaliseringen påvirker deres bransje, mens en noe lavere andel (44 %) synes IT-strategien er godt koblet til forretningsstrategien. 39 prosent mener de er gode på identifisere og implementere riktig teknologi og arkitektur som understøtter den digitale transformasjonen.

– Tallene viser at den nordiske CIO har god digital forståelse og en realistisk innstilling til implementeringen av den digitale strategien, påpeker Bolstad.  

Stabil IT og nærhet til kunden

Investeringene i digitale løsninger og skytjenester skyter fart, og forsterker behovet for stabil, effektiv og sikkert IT-drift. 7 av 10 nordiske IT-ledere sier at dette er den aller viktigste oppgaven for IT-funksjonen. 

– Stabil og sikker tilgang på teknologi er en forutsetning for å kunne digitalisere, automatisere og effektivisere virksomheten, og for å kunne håndtere endringene vi står midt oppi. At så mange har dette øverst på agendaen, etterfulgt av effektivisering av forretningsprosesser (57 %) og av IT-drift (52 %), er i tråd med trenden fra i fjor, sier Bolstad.  

CIO Survey 2018 viser også at virksomhetene har blitt mer opptatt av å forbedre kundeopplevelsen. 48 prosent oppgir dette som en kritisk forretningsområde hvor IT-organisasjonen spiller en sentral rolle. Kun 23 prosent av CIO-ene mener organisasjonen klarer å benytte seg av kundedata for å skape personaliserte og skreddersydde kundeopplevelser på en effektiv og god måte. 28 prosent mener de klarer å hente ut verdifull innsikt fra sine kundedata, mens 23 prosent mener de klarer å skape engasjerende kundeopplevelser. 

– Her er utviklingspotensialet stort. Hvem skal sitte med ansvar for virksomhetens kundedata; IT, CDO eller markedssjefen? Og hvordan skal kundeservice og IT-servicedesken sammen sikre en god kundeopplevelse? Måten virksomheten er organisert rundt kunden, vil være helt avgjørende for virksomheters fremtidige verdiskapning og suksess, mener Bolstad. 

– Vi ser at de delen av organisasjonen som sitter nær kundene i stadig større grad kjøper løsninger selv, ofte i skyen, og at andelen skygge-IT og investeringer i front-end-løsninger øker. Det gis flere mandater og IT-bestillingene spres. I dag er det de som klarer å jobbe med teknologien på tvers av virksomheten, samtidig som at de klarer å sikre gode back-end-løsninger og en stabil drift, som vil lykkes, mener digitaleksperten.

En god styringsmodell er et "must"

IT-lederne har blitt helt avhengige av å ha en god styringsmodell som tar hensyn til nye forretningsmodeller og teknologiske plattformer, og er utformet for å støtte oppunder overordnet virksomhetsstrategi og digitalisering. Men kun 28 prosent mener de i dag har en effektiv styringsmodell. 

– Tradisjonell organisering, der IT-funksjonen og andre forretningsområder fortsatt opererer i siloer, er et hinder for utvikling og vekst. Virksomheter må i dag organiseres rundt kunden og teknologien. Ansvar for teknologiløsninger nær kundene er ikke lenger et IT-ansvar, men virksomhetens ansvar. Det trengs en styringsmodell som sikrer samhandling, planer og løsninger som går på tvers av virksomhetsområder – som er prosessorienterte og som sikrer en hensiktsmessig prioritering, sier Bolstad, og fortsetter:

– IT-lederne står med et bein i fortiden og et i fremtiden. De har blitt forvaltere av den teknologiske transformasjonen, og det er en stor omstilling for mange IT-avdelinger, poengterer hun.  

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today