close
Share with your friends

CIO-ens økte innflytelse og rekordstore budsjetter

CIO-ens økte innflytelse og rekordstore budsjetter

I årets CIO Survey oppgir 6 av 10 nordiske IT-ledere at deres rolle i virksomheten har blitt mer strategisk. Halvparten av dem har nå en fast plass i virksomhetens toppledelse eller styre.

1000
Kristine Bolstad

Partner | Head of CIO Advisory

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Stabil og forutsigbar drift er fortsatt teknologimiljøenes aller viktigste leveranse. Samtidig oppgir 65 prosent av respondentene i årets CIO Survey at rollen deres blir stadig mer strategisk, noe som også gjenspeiles i at IT-ledere i økende grad blir involvert i virksomhetens forretningsutvikling. Toppledelser og styrer peker oftere på IT-lederen enn tidligere når forretningsprosesser skal effektiviseres, og i år oppgis dette som den nest viktigste IT-leveransen på oppgavelisten fra ledelsen, etterfulgt av mer effektivt drift. 

Mer penger til teknologimiljøene

Nordiske IT-ledere får stadig mer penger å forvalte. Nesten halvparten (48 %) sier at IT-budsjettet har økt det siste året, og 50 prosent oppgir at de forventer en ytterligere økning de neste 12 månedene. Kanskje er IT-lederne blitt bedre på å kommunisere hvilke verdier IT skaper? De svarer i alle fall hyppigere enn sine kolleger ellers i verden at de i stor grad kommuniserer "hva som må gjøres" innenfor sitt område til interessenter både i og utenfor virksomheten (41 % i Norden, 34 % globalt). 

Troen på egne medarbeideres ferdigheter er også stor blant IT-lederne, for 43 prosent mener at egen IT-kompetanse er bedre enn kompetansen hos konkurrentene. 55 prosent mener at de har en god forståelse av hvordan digitaliseringen påvirker deres bransje, mens en noe lavere andel (44 %) synes IT-strategien er godt koblet til forretningsstrategien. 39 prosent mener de er gode på identifisere og implementere riktig teknologi og arkitektur som understøtter den digitale transformasjonen.

– Tallene viser at den nordiske CIO har god digital forståelse og en realistisk innstilling til implementeringen av den digitale strategien. Det som blir spesielt viktig fremover, i et marked hvor kampen om teknologikompetansen er stor, er at CIO klarer å utvikle og beholde medarbeidere – og tiltrekke seg nye, sier Kristine Bolstad, Director i KPMG Digital.

Årets undersøkelse viser også at digital arbeidskraft og automatisering av manuelle arbeidsoppgaver er på vei inn i teknologimiljøene. 34 prosent har implementert automatisering i IT-avdelingen, mens 36 prosent er fremdeles i planleggingsfasen.

Møterom

CIO, IT-sjef, CDO eller digitalsjef

Kjær leder har mange navn, og virksomheter med en egen digitalsjef (CDO), enten i en dedikert eller fungerende rolle, har dobbelt så stor sannsynlighet for å ha en klar og gjennomgripende digital strategi enn virksomheter uten en digitalsjef (44 % vs. 21 %). 

I årets undersøkelse svarer 18 prosent at virksomheten har en dedikert CDO, mens 38 prosent sier at det er selskapets CIO eller en annen IT-ressurs som også har dette som sin utvidede rolle. Årets CIO Survey tegner et bilde av at CDO-er har hatt en betydelig bedre lønnsutvikling enn både toppledere og CIO-er de siste 12 månedene. 

Trives i rollen, men blir ikke nødvendigvis lenge i jobben

71 prosent mener at de har en klar visjon og hensikt med jobben sin. Men lederne er splittet i synet på hvor lenge de kan tenke seg å bli værende hos nåværende arbeidsgiver. Nesten halvparten (49 %) oppgir at de forventer å bli maksimalt to år til i nåværende stilling, mens den andre halvparten ser for seg en mer langsiktig karriere i virksomheten. Selv om teknologimiljøene er svært omskiftelige, med hyppige endringer i teknologi og kompetansekrav, ønsker nesten én av fire IT-ledere i Norden å bli i virksomheten i mer enn fem år til. 

– CIO-rollen gjennomgår en stor transformasjon og IT-funksjonen befinner seg midt i en både spennende og utfordrende endringsreise. Da er det naturlig at enten virksomheten eller IT-lederne selv søker fornyelse, og det blir utskiftninger underveis. Den økte selvtilliten og tryggheten som vi ser i undersøkelsen viser at IT-lederne er klar over sin egen verdi – og at de kommer til å ha mer enn nok å gjøre i årene som kommer, poengterer Bolstad.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today