close
Share with your friends

Avgiftsfritak for netthandel under press

Avgiftsfritak for netthandel under press

Et forslag fra KrF om å fjerne 350-kroners grensen for netthandel fra utland skal til behandling på Stortinget.

1000
Bilde av Oddgeir Kjørsvik

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Nettbrett og bankkort

Forbrukere har siden tidlig i merverdiavgiftens eksistens hatt en mulighet til å ta inn varer fra utlandet uten å betale merverdiavgift. Grensen ble økt fra kr 200 til kr 350 i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Det opprinnelige forslaget da var å øke til kr 500, men dette ble redusert til kr 350, blant annet etter kraftig kritikk fra næringslivet. 

Kritikken mot ordningen har tiltatt de siste årene, og det er i økende grad satt fokus på den konkurranseulempen ordningen har for norske bedrifter. Denne kritikken har tiltatt i ettertid av økningen i sukkeravgifter, som ga en umiddelbar økning i netthandel fra blant annet Sverige. 

I tillegg har EU besluttet at det skal innføres merverdiavgift fra første krone på netthandel, noe som fjerner den eventuelle konkurransefordel norske butikker har ved salg til EU. 

Det har vært fremmet forslag om å fjerne dette fritaket før, men først etter de siste måneders debatt synes det å ha blitt flertall for dette på Stortinget. Prosessuelle regler for Stortinget gjør at et slikt forslag antagelig ikke kan gjennomføres i inneværende år, men det er trolig at Regjeringen instrueres til å inkludere dette i statsbudsjettet for 2019. 

Det er positivt at det i denne forbindelse diskuteres en forenklet løsning for egenfortolling, slik at forbruker slipper de høye gebyrene som til nå har påløpt ved egeninnførsel av varer. 

Les dokumentet på Stortinget.no.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud