close
Share with your friends

Realistiske nordiske toppledere med en offensiv holdning

Nordiske toppledere er offensive, men realistiske

Nordiske toppsjefer spår forsiktig vekst i egne virksomheter de neste 3 årene. En god porsjon realisme knyttet til de strategiske utfordringer virksomhetene står overfor, bremser optimismen. Vekst i inntekter og antall ansatte er ikke lenger kun det som skaper verdi. Toppledere setter i tillegg sine vekstambisjoner inn i en større kontekst som inkluderer virksomhetens rolle i samfunnet.

1000
Arne Frogner

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mens fjorårets CEO Outlook viste at toppledere verden var mest opptatt av å transformere egen virksomhet for å oppnå vekst, signaliserer de nå mer realisme knyttet til sine vekstambisjoner. Større geopolitisk volatilitet, store demografiske skift, utfordringer knyttet til å forstå den digitale kundereisen og en uunngåelig risiko for cyberangrep, gjør at et optimistisk fremtidsbilde balanseres med en sunn dose pragmatisme.

- Vekst er ikke lenger en lineær ide, der 5 prosent vekstrate på eksisterende produkter er det eneste som anses som verdiskapende. Nye digitale forretningsmodeller og ny kundedemografi vil utfordre og erstatte mange av dagens produkt- og tjenesteporteføljer. I en tid med digital transformasjon skjer overgangen fra gamle til nye forretningsmodeller i en så stor skala at nettovekst, uansett om det gjelder inntekter eller antall ansatte, ikke lenger er et nøyaktig mål for suksess. Verdien kan komme fra mer engasjert ansatte, mer lojale kunder og nye forretningsmodeller, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

For fjerde år på rad presenterer KPMG unik innsikt i hvordan toppledere over hele verden ser på muligheter og utfordringer både det nærmeste året og i et treårs-perspektiv. I KPMGs 2018 Global CEO Outlook har mer enn 2300 toppledere inkludert 100 nordiske konsernsjefer gitt sine tanker om mål, prioriteringer og bekymringer. 

- På mange områder speiler norske og nordiske toppledere sine globale kollegaer, men på noe områder skiller de seg ut, blant annet når det gjelder fokus på bærekraft for å skape varig vekst og en mer helhetlig tilnærming til teknologi, sier Frogner.

Mann på sykkel

Bærekraftig vekst

43 prosent av nordiske toppledere sier virksomheten må se forbi ren økonomisk vekst for å skape langsiktig, bærekraftig fremgang, sammenliknet med 32 prosent av globale toppledere. Mer enn halvparten (51 prosent) av nordiske ledere forteller at de arbeider aktivt med å knytte sin vekststrategi til et bredere samfunnsmessig formål, sammenlignet med 37 prosent av toppledere i andre land.

- I Norden står de langsiktige, samfunnsmessige effektene av virksomheten høyt på ledernes agenda. Undersøkelsen bekrefter at mange nordiske ledere er genuint opptatt av hva deres selskap bidrar til, hvordan de skaper arbeidsplasser og velferd i samfunnet, mer enn bare kortsiktig økonomisk gevinst, slår Frogner fast. 

Dette påvirker også hvordan nordiske toppledere ser på risiko. Sammenliknet med toppledere i andre land, er de mer opptatt av det geopolitiske klimaet, økt proteksjonisme og fremtiden for store internasjonale handelsavtaler. Nordiske toppledere uttrykker også betydelig bekymring for miljøspørsmål og klimaendringer.

Kundeopplevelsen i sentrum

Årets undersøkelse viser at toppledere er offensive og har tatt personlig eierskap til nødvendig digital transformasjon i virksomheten de leder, å ta i bruk kundedata og tilpasse egen arbeidsstyrke til en digital tidsalder. 

Sentralt for å lykkes står forståelsen av kundeopplevelser. Mer enn 1/3 (37 prosent) av nordiske toppledere mener de i dag ikke leverer den personlige kundeopplevelsen som kunden forventer og nesten halvparten (48 prosent) sier de syns det er vanskelig å forså behovene til såkalte "millenials".

- For mange virksomheter er det en utfordring å skape gode forretningsmodeller med kundeopplevelsen i sentrum som både tar hensyn til eksisterende og "tradisjonelle" kunder og som samtidig er tilpasset fremtidens kunder – de digitalt innfødte. Nordiske toppledere er godt posisjonert for digital transformasjon og for å skape bærekraftig vekst for sine selskaper, men det krever at de setter kunden i sentrum og tar i bruk ny teknologi som kunstig intelligens og prediktive datamodeller, sier Frogner.

Ny teknologi skaper flere - men annerledes - jobber

Nordiske toppledere er opptatt av hva slags organisasjon de bør ha for å støtte veksten. Digital transformasjon påvirker mange typer jobber, men 8 av 10 toppledere i Norden mener at teknologi som kunstig intelligens og robotteknikk vil skape flere jobber enn det fjerner. På globalt nivå er det noe færre (62 prosent) som er av samme oppfattelsen.

Når toppledere blir spurt hva slags kompetanse de mener er viktigst i fremtiden, svarer flest cybersikkerhetseksperter, "data scientists" og spesialister innen ny teknologi (f. eks. kunstig intelligens).  

Norske virksomheter etablerer også i stadig større grad økosystemer med kunder, leverandører og strategiske alliansepartnere for å støtte sine vekststrategier. Nesten 3 av 4 norske toppledere sier samarbeide med tredjeparts dataleverandører, både i og utenfor skyen, er det viktigste grepet for å støtte veksten de neste tre årene. 

- Mange virksomheter setter også opp egne eller samarbeider med akselerator- og inkubatorprogrammer, tar del i bransjesamarbeid eller samarbeider med start-ups. Norske toppledere ser samarbeid som et viktigere element i sine strategier enn toppledere i resten av verden. Ingen kan være best på alt og da blir gode samarbeidsmodeller helt avgjørende for å lykkes, sier Arne Frogner.

Om undersøkelsen:

2018 CEO Outlook er resultatet av intervjuer gjort med nesten 2300 toppledere fra hele verden, inkludert 100 nordiske konsernsjefer som representerer et tverrsnitt av de største nordiske selskapene. Undersøkelsen utarbeides av KPMG sammen med Forbes og ble gjennomført i perioden 22. januar til 27. februar 2018.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today