close
Share with your friends

Hva bør ligge på styrets agenda for 2018?

Hva bør ligge på styrets agenda for 2018?

Styrenes agendaer bør fortsette å ta utgangspunkt i de endringene som fremtvinges av teknologisk og digital innovasjon. De bør ha et kritisk blikk på bedriftskulturen i selskapet og ta hensyn til en stadig økende ansvarliggjøring for miljømessige og sosiale forhold, i tillegg til investorenes forventninger til økt styremangfold og -engasjement og langsiktige resultater.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mennesker ved et bord

Usikkerheten rundt handelsavtaler og kritisk infrastruktur og store geopolitiske spenninger vil kreve en riktig balanse mellom kortsiktig fokus, fleksibilitet og langsiktig tenkning.

I lys av de viktige utfordringene vi står overfor peker vi på seks punkter som styrene bør ta i betraktning når de vurderer sine agendaer for 2018. Disse er basert på den innsikten som vårt arbeid og diskusjoner med næringslivsledere de siste 12 månedene har gitt oss.

  • Hjelp selskapets ledelse med å holde fokus på langsiktig verdiskaping og inntjening.
  • Ta for gitt at disrupsjonen fortsetter med uforminsket styrke, med «teknologi» og «digitalisering» som nøkkelord.
  • Vær spesielt oppmerksom på risiko forbundet med toppledelsens etiske holdninger og bedriftskulturen i selskapet, og de effekter dette vil ha på selskapets omdømme.
  • Aksepter at selskaper flest er eksponert for cyberrisiko, og løft styrets diskusjoner om cyberrisiko og -sikkerhet opp på et nytt nivå. Lytt til ledende kompetansemiljøer.
  • Styrk kontakten med aksjonærene, også aktivister.
  • Fokuser på å bygge opp et styre som kan tenke fremover og som forstår at mangfold og nytt blod er viktig.


– Min erfaring fra norske styrerom er at bærekraftig inntjening, forutsigbare rammebetingelser, samt at man har et robust etisk og omdømmemessig fundament, er viktig, sier Thore Kleppen i KPMGs Audit Committee Institute.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud