close
Share with your friends

Export Compliance-program i et globalt perspektiv

Export Compliance-program i et globalt perspektiv

Fra norsk forsvarsindustri vet vi at det å ivareta et godt omdømme og ha gode rammebetingelser er viktig i et strategisk perspektiv. Ett element i denne diskusjonen er profesjonalitet i etterlevelsen av norsk og internasjonalt eksportregelverk, sier Thore Kleppen, leder for KPMGs bransjegruppe for forsvar og industri.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Myndigheters oppfølging av forsvars- og luftfartsindustri forsterkes og modnes over hele verden, og det har aldri vært viktigere å ha en god strategi for oppfølging av forsvarsregelverk. Det å utvikle og vedlikeholde et slikt program kan være utfordrende og påvirker store deler av virksomheten.

Gjennom vårt arbeid med ledende forsvarsvirksomheter verden over har KPMG utviklet nøkkelprinsipper for et robust 'Export Compliance-program' for forsvarsindustri.

Skal man ha suksess med å få på plass et slikt program, er det viktig at strategien for programmet er integrert med selskapets visjon, virksomhet og styringsprosesser. Forsvarsstrategi skal ikke forveksles med brannslukking, og våre ledende eksperter anbefaler at fagansvarlige for regelverk og compliance tas med i diskusjoner om strategiske muligheter:

  1. Bistå i oppkjøpsprosesser og ved due-diligence for å avdekke risiko
  2. Ved ekspansasjon inn i nye markeder hvor man trenger eksporttillatelser, tyde sanksjoner og hva dette vil kreve av prosesser og teknologi.

På daglig basis bør en Export Compliance Officer bli spilt inn av linjen, særlig ved behov for nye agenter og samarbeidspartnere og ved bakgrunnssjekk av disse, men også før inngåelse av avtaler og varelevering.

Et bærekraftig og robust eksportkontrollprogram går i tre faser:

Infografikk compliance-program
  1. Definere programmet – hvor står vi i dag og hvor bør vi gå
  2. Utvikle programmet - bygge organisasjon, prinsipper, prosesser og teknologi for å kunne levere på best-in-class-mål
  3. Drifte og vedlikeholde programmet – overvåke prosesser, analysere når ting går galt, korrigerende tiltak og revisjoner, alt basert på risikovurderinger.

KPMGs globale rapport 'Be an aerospace and defense leader in global export compliance' gir deg gode innspill i et viktig strategisk arbeid. 

– Jeg vil tro at både styret og revisjonsutvalget vil være interessert i at dette fagområdet er satt i system. Dette er spesielt viktig i virksomheter som kjøper og integrer virksomheter, men også i virksomheter som går inn i nye markeder – noe også norske selskaper gjør, avslutter Thore.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud