close
Share with your friends

Norske toppledere forstår cybertrusselen

Norske toppledere forstår cybertrusselen

Toppledere har innsett at det ikke lenger handler om hvorvidt de vil bli utsatt for et cyberangrep eller ikke. Det handler om når og risikoen har blitt løftet helt inn på styrerommet. Norske ledere viser også mer realisme enn ledere i verden for øvrig; de innrømmer at de er usikre på hvor godt forberedt de er på å håndtere cybertrusselen.

1000
Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

1 av 3 toppledere opplever at cybersikkerhet er en av hovedtruslene mot virksomhetens vekst.

6 av 10 norske toppledere ser det som svært sannsynlig at de vil bli utsatt for et cyberangrep. Blant globale toppledere svarer i underkant av halvparten (47 prosent) det samme.

Det er sannsynlig at min virksomhet blir utsatt for cyberangrep
Graf over sannsynlighet for cyberangrep

Samtidig innser norske toppledere at de kanskje ikke er godt nok forberedt til å håndtere cybertrusselen. Bare en fjerdedel (24 prosent) mener deres organisasjon enten er "svært godt" eller "godt" forberedt på et cyberangrep, en lavere andel enn blant toppledere i verden for øvrig (51 prosent).

Hvor forberedt er virksomheten på et cyberangrep?
Graf over forberedelse mot cyberangrep

- Det er interessant å se at norske toppledere skiller seg fra ledere i verden for øvrig. De er både mer realistiske når det gjelder sannsynligheten for at de blir utsatt for et angrep og viser samtidig en sunn realisme når det gjelder hvor forberedt de er på å håndtere et angrep og konsekvensene, sier Arne Helme, partner og leder for KPMG Cybersikkerhetstjenester. 

Cybersikkerhet må knyttes til forretningsstrategi

Helme mener det er positivt at norske toppledere har tatt inn over seg cyberrisikoen, og at den kommer på agendaen til styre og ledelse. Cybersikkerhet er ikke lenger noe som bare plasseres i serverrommet, det knyttes i stadig større grad til virksomhetens overordnede forretningsstrategi og risikostyring på linje med andre risikoer. 

- Det er naivt å tro at man ikke kan bli utsatt for et cyberangrep. Et realistisk og kunnskapsbasert syn på cyberrisiko gir trygghet til å forfølge forretningsmuligheter. Cyberrisiko kan aldri elimineres, men må håndteres og styres på samme måte som andre risikoer, sier Helme. 

Digital innovasjon gir enorme muligheter og skaper verdi i både forretningsmodeller, kundeopplevelser og operasjonell drift. Alle virksomheter er i dag i større eller mindre grad det vi kaller "connected enterprises" og økt sammenkobling av enheter og mennesker øker sårbarheten. 

I topplederundersøkelsen peker også norske toppledere på hvor krevende det er å følge med på utviklingen i cyberrisikoen. Nesten halvparten (48 prosent) sier at de i for liten grad er i stand til å identifisere nye cybertrusler.

Kanskje er det derfor cyberekspertise trekkes frem som en av de viktigste kompetansene virksomhetene trenger for å lykkes med sin forretningsstrategi og skape vekst. 72 prosent av norske toppledere sier spesialister inne cybersikkerhet er de viktigste ressurspersonene å tiltrekke seg, mens bare halvparten av toppledere i verden for øvrig sier det samme.

Dame løper

Forstår verdien av å beskytte kundedata

Norske og nordiske toppledere har også innsett at dess mer kundesentriske de blir, dess viktigere blir det å beskytte kundedata. 72 prosent av norske toppledere svarer at å beskytte kundedata er en av deres viktigste ansvarsområder for å sikre at virksomheten kan vokse sin kundebase i fremtiden. 60 prosent sier at en robust cyberstrategi er essensielt for å sikre nødvendig tillit hos virksomhetens interessenter. 

- Vi er at de virksomheter som har en helhetlig og mulighetsorientert tilnærming til digitalisering og cybersikkerhet har gode muligheter til å lykkes, fastslår Helme.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today