close
Share with your friends
Nett av lys

CEO Outlook 2018

CEO Outlook 2018

CEO Outlook 2018: Topplederundersøkelse på globalt og nordisk nivå

For fjerde år på rad presenterer KPMG unik innsikt i hvordan toppledere over hele verden ser på muligheter og utfordringer både det nærmeste året og i et treårs-perspektiv. I KPMGs 2018 Global CEO Outlook har mer enn 2300 toppledere inkludert 100 nordiske konsernsjefer som representerer et tverrsnitt av de største nordiske selskapene, gitt sine tanker om mål, prioriteringer og bekymringer. 

Også i år på rad presenteres en nordisk rapport som sammenligner svarene fra de nordiske topplederne med de globale resultatene.

Årets Global CEO Outlook viser at toppledere i Norden er offensive, men har realistiske forventninger til vekst. Geopolitisk volatilitet, store demografiske skift, utfordringer knyttet til å forstå den digitale kundereisen og en uunngåelig risiko for cyberangrep, gjør at et optimistisk fremtidsbilde balanseres med en sunn dose pragmatisme. Vekst i inntekter og antall ansatte er ikke lenger kun det som skaper verdi. Toppledere setter i tillegg sine vekstambisjoner inn i en større kontekst som inkluderer virksomhetens rolle i samfunnet.

Pressemelding: Realistiske nordiske toppledere med en offensiv holdning
Last ned undersøkelsen: 2018 Global CEO Outlook - Nordic Insights (PDF)

#CEOoutlook

I Norden står de langsiktige, samfunnsmessige effektene av virksomheten høyt på ledernes agenda. Topplederundersøkelsen bekrefter at nordiske ledere er genuint opptatt av hva deres selskap bidrar til, hvordan de skaper arbeidsplasser og velferd i samfunnet - mer enn bare kortsiktig økonomisk gevinst.

Ta kontakt