close
Share with your friends

Verdens ti største geopolitiske utfordringer i 2018

Verdens ti største geopolitiske utfordringer i 2018

2017 var året for geopolitisk stagnasjon og tilbakegang. 2018 har så langt vært et geopolitisk turbulent år. Her er ti store utfordringer som preger verdensbildet og vil skape mer turbulens.

1000

Kontaktperson

Bilde av Erik Arvnes

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

KPMGs alliansepartner Eurasia Group, et ledende selskap innenfor geopolitiske analysearbeid, har utarbeidet en liste over de ti største geopolitiske utfordringene de mener verden står overfor i 2018. Utfordringer som krever planlegging og handling både av politiske og økonomiske aktører:
 

 1. Kina som vil fylle tomrommet når USA velger bort multilateralismen.  Kina utnytter usikkerheten som er skapt omkring USAs rolle i Asia, og vi ser også hvordan landet i sin handels- og investeringspolitikk retter seg aktivt mot Afrika, Midtøsten og også Latin-Amerika.
 2. Faren for cyberangrep og terrorisme. Sannsynligheten for geopolitiske uhell som følge av misforståelser og feilvurderinger, har vokst betraktelig. Økningen i ikke-statlige aktører som er i stand til å handlinger som bidrar til destabilisering, gjør verden farligere.
 3. En global teknologisk kald krig. Kampen for å dominere teknologiutviklingen, deriblant kunstig intelligens, framstår som den viktigste globale kampen for å sikre økonomisk makt. USA og Kina er i gang med kappløpet om teknologisk dominans.
 4. Reforhandlingen av NAFTA og presidentvalg 1.juli kan gi Mexico et tøft år. Høyprofilerte korrupsjonssaker, forverring i sikkerhetssituasjonen og manglende økonomisk framgang har skapt et folkelig raseri mot landets politiske ledelse.
 5. Forholdet mellom USA og Iran, framtida for atomavtalen. Den 12.mai får vi vite om USA vil fortsette eller gå ut av avtalen som ble undertegnet mellom Iran og P5+1 i juli 2015. Det vil være mange usikkerhetsmomenter også om USA forblir i avtalen. Den generelle sikkerhetspolitiske situasjonen i Midtøsten (krigene i Jemen og Syria, forholdet Iran-Saudi-Arabia) bidrar sterkt til usikkerheten.
 6. Svekkede politiske institusjoner. Framgang for populistiske krefter i flere europeiske land – senest ved valget i Ungarn, økt politikerforakt, og minsket tillit til etablerte institusjoner og det som oppfattes som den politiske eliten.
 7. Proteksjonisme 2.0 – økte tollmurer og motstand mot multilaterale rammeverk. USA som i første rekke står for denne utviklingen, men sterke tendenser også i andre land.
 8. Storbritannia, hva skjer med Brexit? Fortsatt usikkerhet omkring konsekvensene både for Storbritannia, EU og EØS-området av Storbritannias utmelding av EU.
 9. Identitetspolitikk i Sør-Asia. Vi ser tendenser til islamisme, anti-kinesiske holdninger, negative holdninger mot minoriteter (som mot Rohingyane i Myanmar) og økt indisk nasjonalisme. Alt dette er utviklingstrekk som innebærer risiko for næringslivet. Økt muslimsk populisme kan også forsterke økonomisk nasjonalisme og proteksjonisme.
 10. Sikkerhetssituasjonen i Afrika.  Trusler som skyldes militante og terrorisme – Al Shabaab i Øst-Afrika og Al Qaeda i Vest-Afrika. Politiske og økonomiske utfordringer i Kenya, Nigeria, Sør-Afrika, Angola og Mosambik.
   

Norske selskaper opererer i et geopolitisk landskap som i stadig større grad påvirker forretningsutvikling og økonomiske resultater. Med sterk fagekspertise, lang erfaring og en solid geopolitisk verktøykasse, hjelper KPMG og Eurasia Group selskaper med å forstå og håndtere geopolitiske muligheter og utfordringer.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud