close
Share with your friends

Suksess med barseltreff på jobben

Suksess med barseltreff på jobben

– En stor andel av våre ansatte er småbarnsforeldre, og de er en kjempeviktig ressurs som vi vil gjøre vårt ytterste for å beholde. KPMG Junior er en viktig møteplass for å pleie relasjonen med medarbeidere i foreldrepermisjon, sier administrerende direktør, Arne Frogner.

1000

Kontaktperson

Bilde av Vivi Kristensen

HR-/ kompetansedirektør

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Helt siden 2012 har KPMG med stor suksess gjennomført et initiativ rettet mot medarbeidere i foreldreperm, KPMG Junior.

Medarbeidere som er ute i foreldrepermisjon inviteres til barseltreff tre til fire ganger i året. Da tar både mammaer og pappaer med sine babyer på samling i KPMGs lokaler på Majorstuen. Hver samling har ulik tematikk, slik som førstehjelp for småbarn, pensjons- og forsikringsordninger for ansatte med forsørgeransvar, "work- life balance" og stressmestring.

KPMG Junior

Medarbeidere i foreldrepermisjon inviteres til barseltreff via initiativet KPMG Junior. Fra venstre: Lene Langsrud, Edyta Zutt-Chorazy, Kjersti Merete Salicath, Sofia Ribers sammen med adm.dir. Arne Frogner.

– KPMG rekrutterer hvert år et stort antall nyutdannede og unge som starter karrieren i selskapet. Veldig mange av disse jobber her fortsatt når de blir foreldre. Småbarnsforeldre utgjør derfor en stor gruppe i selskapet, med mange i foreldrepermisjon til enhver tid.  Vi vil at de skal bli sett, hørt og tatt vare på både før, under og etter permisjonstiden, og ikke minst – klatre videre opp karrierestigen i KPMG, sier Arne Frogner.

Skaper samhold og trygghet

Bakgrunnen for at KPMG Junior ble opprettet, var at selskapet tidligere opplevde at litt for mange medarbeidere, og da spesielt kvinner, sa opp jobben i KPMG mens de var i foreldrepermisjon. Det viste seg at flere var usikre på om småbarnslivet lot seg kombinere med en karriere som revisor, advokat eller konsulent.

– KPMG Junior er en arena hvor medarbeidere som er i samme situasjon treffes, blir bedre kjent og kan føle samhørighet. Det er et sted hvor man kan lufte tanker, stille spørsmål, få tips og råd og dele erfaringer med andre, forteller Vivi Kristensen, HR-direktør i KPMG Norge.

– Vi inviterer gode rollemodeller i selskapet til å komme innom for å snakke om hvordan de har klart å bygge karriere og samtidig være en tilstedeværende mamma eller pappa med god balanse mellom jobb og privatliv. Tilbakemeldingene fra de som har vært med, er utelukkende positive. Initiativet har blitt så godt mottatt at KPMGs globale virksomhet nå ruller ut juniortreffene som et anbefalt program for KPMG i andre land, fortsetter hun.

En anledning til å stikke innom

KPMG Junior er en attraktiv møteplass som også bidrar det til at kontakten styrkes og pleies mellom kollegaer som er i permisjon og de som er på jobb.

– Det er ikke alltid så enkelt, eller helt naturlig for alle, å stikke innom jobben bare for å slå av en prat i permisjonstiden. Når vi inviterer til KPMG Junior, oppfordrer vi til å stikke innom kollegaer eller ta en oppfølgingsprat med leder, noe de fleste gjør, forklarer Kristensen.

– Vår erfaring er at mange er opptatt av å bli oppdatert på det som skjer mens de er ute i permisjon. Noen kan dessuten være bekymret for å bli litt glemt, komme dårlig ut av endringer som finner sted i permisjonstiden, eller for å miste viktige kundeforbindelser eller karrieremuligheter. KPMG Junior og besøk på jobben demper usikkerhet og styrker tilhørighet, sier hun.

Tilbakemelding fra deltagere er at KPMG Junior bidrar til at de treffer andre i samme situasjon og opplever at KPMG tar hensyn til småbarnsforeldre som gruppe, i tillegg til individuelle behov og forventninger.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud