close
Share with your friends

Geopolitisk risiko på toppledernes agenda

Geopolitisk risiko på toppledernes agenda

Norske selskaper opererer i et geopolitisk landskap som i stadig større grad påvirker forretningsutvikling og økonomiske resultater. Med sterk fagekspertise, lang erfaring og en solid geopolitisk verktøykasse, hjelper KPMG og Eurasia Group selskaper med å forstå og håndtere geopolitiske muligheter og utfordringer.

1000

Kontaktperson

Bilde av Erik Arvnes

Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Jordklode

Daglig blir vi minnet om hvor uforutsigbar verden kan være. En verden ikke bare politikere skal forstå og operere innenfor, men som i stor grad også påvirker næringslivets rammevilkår og økonomiske gevinst. Geopolitisk risiko må høyt opp på dagsorden hos toppledelse og styre – og selskaper må kunne vurdere, tolke, forstå og ta veloverveide beslutninger i et uforutsigbart politisk landskap. Det trengs planer og strategier som gjør det uforutsigbare mer forutsigbart.

Nøkkelspørsmål enhver toppleder bør stille:

  • Er geopolitikk en integrert del av selskapets rammeverk for risikohåndtering og beslutningstaking?
  • Hvordan vet dere om selskapet kan rammes av uventede geopolitiske hendelser?
  • Overvåkes, analyseres og tolkes geopolitisk risiko for å unngå uventede scenarier?
  • Hvordan ivaretar selskaper ulike interessenter og stakeholders behov og forventninger?

Hvordan kan KPMG hjelpe?

KPMGs fageksperter, i samarbeid med Eurasia Group, kan bistå med:
  • Politiske risikoanalyser – for å ta informerte beslutninger
  • Scenarioplanlegging – strategi og mottiltak
  • Landanalyser – forstå markedet, muligheter og risiko
  • Briefinger for toppledelsen – på spesifikke tema som er viktig for din virksomhet
  • Overvåking – tidlig varsling om hendelser og utviklingstrekk

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today