close
Share with your friends

Fra sikkerhet i oljefondet til KPMG

Fra å være sikkerhetsansvarlig for oljefondet til KPMG

Etter nesten 10 år i Norges Bank som sikkerhetsansvarlig for oljefondet, går Tor Indstøy til KPMG. Der skal han hjelpe virksomheter med å etablere en mer strategisk og helhetlig tilnærming til sikkerhet.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

I Norges Bank har Indstøy har jobbet tett med verdens tyngste internasjonale fagmiljøer på operasjonelt og strategisk nivå, både innen cybersikkerhet og fysisk sikkerhet. Han har hatt ansvaret for sikkerhet både for Norges Banks avdelinger for aksjer og rentepapirer, NBIM, og eiendom, NBREM, og har jobbet med alt fra design av kontorer og håndtering av terrortrusler, til sikring av nye skyløsninger.

Med en unik kompetanse og bred tilnærming til sikkerhetsfaget, skal han i rollen som Director i KPMGs granskingsavdeling utfordre virksomheters tradisjonelle tilnærming til sikkerhet.

Tor Gaute Indstøy

Tor Indstøy tiltrer rollen som Director i KPMGs granskingsavdeling.

– Etter mange år i Norges Bank ønsker jeg å hjelpe andre virksomheter med å håndtere sikkerhetsutfordringer og ta kontroll over sikkerhetsrisiko. Tradisjonelt har sikkerhetsansvaret ligget isolert i selskapenes ulike fagmiljøer og henger derfor ikke sammen. Denne modellen er på vei ut. I dagens integrerte og globale samfunn må operasjonell sikkerhet kobles mot strategi og forretningsmodell, og den må favne risiko og sikkerhetsutfordringer i alle deler av virksomheten, sier Indstøy entusiastisk.

Et ledende sikkerhetsmiljø

Indstøy er opptatt av at kundene skal kunne se sikkerhetsrisiko i sanntid, og skal videreutvikle metoder for å kvantifisere sikkerhet knyttet opp mot operasjonell risikostyring.

– Vi skal knytte sammen KPMGs globale nettverk av fagressurser og datakilder for å hjelpe kunden med å forstå hva de bør ha på plass av sikkerhet, sett opp mot virksomhetens forretningsmodell. KPMG kan hjelpe virksomheter både med helhetlig og strategisk rådgivning, med benchmarking og etterlevelse av regulatoriske krav i inn- og utland, i tillegg til etablering av retningslinjer og prosedyrer, forklarer sikkerhetseksperten.

– Indstøy er glødende opptatt av sikkerhetsfaget og leser sikkerhetsstandarder og koser seg med maskinlæringsalgoritmer som andre leser romaner og Netflix-serier. Det er spennende at en fagperson av hans kaliber velger å komme til oss, både for å videreutvikle og styrke vår fagkompetanse og bistå i etableringen av nye tjenestetilbud. Dette er fremtiden, sier Erik Arvnes, leder for KPMGs granskingsavdeling.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today