close
Share with your friends

Energi for en felles fremtid

Energi for en felles fremtid

Verden etterspør stadig mer energi. Etterspørselen må dekkes gjennom mange energikilder og olje og gass vil spille en viktig rolle i mange år fremover. Nøkkelen for å nå 2-gradersmålet i Paris-avtalen, er å finne den riktige miksen av tradisjonelle og fornybare energikilder.

1000

Kontaktperson

Mona Irene Larsen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

– Jeg tror at om 50-60 år vil vi ha tilgang til et mangfold av kilder til energiproduksjon som alle har lavere karbonutslipp enn i dag. Det er dette mangfoldet som vil lede oss mot en bærekraftig og mer energieffektiv verden, sier Regina Mayor.

Regina Mayor

Regina Mayor på besøk i Norges oljehovedstad, Stavanger. Foto: Tomas Alf Larsen

Mayor er KPMGs globale leder for energi, olje og gass som nylig besøkte Norges olje-hovedstad, Stavanger. Med sin erfaring og innsikt og ikke minst et brennende engasjement for olje- og energibransjen, rådgir hun en rekke av verdens største energiselskaper. Hun ser den største utfordringen for produsenter av både tradisjonell og fornybar energi å etablere forretnings- og inntektsmodeller og strategier som forbedrer lønnsomhet og produktivitet og samtidig understøtter utviklingen bransjen opplever med lavere oljepriser og strengere miljøkrav.

Teknologi driver frem transformasjon

Mayor ser to fokusområder for verdens energiprodusenter. Det ene er digitalisering – hvordan kan virksomheter få økt effektivitet ved å utnytte teknologiske endringer og nye verktøy som er tilgjengelige allerede dag.

– Energisektoren er et utrolig spennende sted å være akkurat nå. Innovative teknologier har potensiale til å fullstendig endre måten vi opererer på. Vi ser at ledere i olje- og energibransjen anerkjenner at teknologi - når riktig implementert - gjør de i stand til å transformere sin virksomhet, sier Mayor.

I følge 51 globale toppledere fra olje- og gass-sektoren som deltok i KPMG Global CEO Outlook 2017, sa et flertall at de forventer at deres selskap vil vokse de neste tre årene. For å støtte denne veksten planlegger 88 prosent av topplederne å investere i data- og analyseverktøy, "Internet of Things" (82 prosent) og kognitiv automasjon (78 prosent).

Tørster etter energi

Det andre fokusområdet er utviklingen i energimiksen og hvor raskt verden når såkalt "peak energy demand", det vil si når verdens totale energibehov flater ut.

Det er mange meninger om når energietterspørselen flater ut, men de aller fleste er enige om at det vil skje på et eller annet tidspunkt. Noen tror det bare er et drøyt tiår unna, mens andre mener det fortsatt vil gå 100 år før vi kommer dit.  Regina Mayor mener det fortsatt er et stykke unna.

– Utviklede økonomier tørster fortsatt etter energi. I tillegg er det 1,3 milliarder mennesker på kloden som ikke har tilgang til elektrisitet. Elektrisitet er den viktigste driveren for å skape velstand og avgjørende for å løfte utviklingsland ut av fattigdom, sier Mayor.

Regina Mayor i Stavanger

Mayor sammen med KPMG-partnere Dave Vijfvinkel og Trine Sæther Romuld. Foto: Tomas Alf Larsen

Verden må jobbe sammen

Regina Mayor er opptatt av at verden må ha en kollektiv tilnærming til utfordringen.

– Hvordan trekker vi sammen og driver frem en mer bærekraftig tilnærming til energiforbruk og -produksjon, samtidig som vi fremdeles leverer energi til steder som Afrika, India og Pakistan? Hun innrømmer samtidig at det ikke finnes noe enkelt svar.

– Men jeg er opptatt av at man ikke demoniserer noen energikilder. La oss heller se på karbonvennlige løsninger som gjør at alle komponentene kan spille sammen. KPMG har blant annet deltatt i World Economic Forums prosjekt "Accelerating Sustainable Production" hvor man har analysert hvordan investeringer i ny teknologi kan identifisere og akselerere bærekraftig energiproduksjon. Akkurat nå er det et ujevnt marked som noen ganger skaper vinnere og tapere, og jeg tror ikke vi vil ha vinnere og tapere. Å oppfylle verdens energibehov krever en strategi hvor alle kilder spiller en rolle, mener Mayor.

Nøkkelen er et felles tankesett

Nøkkelen er et felles tankesett om hvordan verdens totale energibehov skal dekkes og mindre modne økonomier få tilgang til elektrisitet.

– Mens de vestlige delene av verden er svært fokusert på utvikling av fornybar energi, er de mindre modne landene opptatt av det grunnleggende som å skaffe elektrisitet til sin befolkning. Vi vet at tilførsel av strøm til en nasjon er direkte knyttet til verdiskapingen i landet og skaper velferd. Det er derfor viktig å skape en fornuftig debatt om den samlede porteføljen av energikilder og komme sammen for å skape et energiøkosystem som tjener hele verden, avslutter Mayor.

Om Regina Mayor:

Regina Mayor er en internasjonalt ettertraktet foredragsholder, debattant og diskusjonspartner når det kommer til trender, utvikling og framtidsutsikter i olje- og energibransjen. Hun har hatt en aktiv rolle under World Economic Forum, har publisert en rekke artikler og rapporter om effektiviseringer i energisektoren og blitt løftet frem i medier som The Wall Street Journal og Bloomberg News. Hun har 25 års erfaring med forretningsutvikling og teknologiledelse hos mange av verdens største multinasjonale olje- og energiselskaper. Hun står blant annet på "Oil and Gas Investors' 2018 most Influential Women in Energy"-liste og har vært inkludert i "Who's who in Energy" siden 2013. Hun har en mastergrad fra Harvard University og underviser MBA-studenter i energistrategi. Tidligere har hun vært offiser i US Army Reserve og jobbet i Pentagon.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today