close
Share with your friends

Norgesmestere i kundeopplevelse

Norgesmestere i kundeopplevelse

Hvilke selskaper og merkevarer i det norske markedet skaper de beste kundereisene? Det finner vi svar på i KPMG Nunwood Customer Experience Excellence Analysis 2018.

1000

Kontaktpersoner

E-post

Relatert innhold

KPMG Digital gjennomfører en omfattende markedsundersøkelse for å finne ut hvilke norske selskaper og merkevarer som vinner forbrukernes hjerter og skaper de beste kundeopplevelsene i en tid hvor digitalisering og innovasjon raskt endrer forretningsmodeller og kjøpsatferd.

De seks pilarene for kundeopplevelse

Undersøkelsen ble gjennomført sammen med KPMG Nunwood, som er et fagmiljø i vår globale konsulentvirksomhet med ledende ekspertise på kundereise, brukeropplevelse og måling av kundetilfredshet. Vi kontaktet over 2500 forbrukere med spørsmål om deres kundeerfaringer hos mer enn 100 kjente norske og internasjonale merkevarer. Det ga grunnlag for en toppliste med 50 selskaper som er best i klassen når det kommer til kundeopplevelse. KPMG Nunwood har utarbeidet en metodikk som gir en dyp forståelse for hvorfor noen selskaper lykkes bedre enn andre med å skape den optimale kundereisen og brukeropplevelsen.

Seks pilarer for kundeopplevelse

På bakgrunn av en lang rekke undersøkelser og analyser av kundeopplevelse i mange land, og over flere år, identifiserer KPMG Nunwood seks komponenter som er helt fundamentale for kundeopplevelsen. Dette er de seks pilarene;

  1. Personalisering
  2. Integritet
  3. Forventninger
  4. Problemløsning
  5. Tid og innsats
  6. Empati

– Gjennom analyse av de seks pilarene og beste praksis hos selskapene i undersøkelsen kan vi identifiserer DNAet til selskapene som har klart å innfri forventninger og skape en ekstraordinær opplevelse og relasjon med sine kunder. Å forstå hva som skal til for å lykkes med kundeopplevelse er helt essensielt i en tid hvor kampen om kundene intensiveres og nye aktører kommer på banen med nyskapende og disruptive tjenester og produkter, sier Yngve Fjell, som leder satsningen på kundeopplevelse i KPMG Digital. 

Innsikt og beste-praksis

– Resultatene slippes til våren og frem mot lansering vil vi bygge opp en kunnskapsbase med innsikt, artikler og råd knyttet til kundeopplevelse, markedsutvikling og beste praksis. Her er det bare å følge med. Vi gleder oss til å dele innsikt og resultater fra Nunwood Customer Experience Excellence Analysis, forteller Fjell.

Kundeopplevelse er et viktig satsningsområde i KPMG Digital, som skal være helt i fremsjiktet på brukeropplevelse, tjenestedesign og kundereise, gi råd og levere tjenester som gjør at virksomheter kan dyrke frem forretningsmodeller og løsninger som gjør dem attraktive for kundene i morgen og langt inn i fremtiden.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today