close
Share with your friends

KPMG styrker fagekspertisen på data og analyse

KPMG styrker fagekspertisen på data og analyse

Data Scientist Armen Julukian får en nøkkelrolle i KPMGs storsatsing på bruk av innovative metoder og verktøy for data og analyse i kundeoppdrag.

1000

Kontaktperson

Jo Sigurd Pedersen

Partner | KPMG Lighthouse

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Data og analyse er en sentral komponent i KPMGs tjenesteutvikling, og selskapet bygger posisjon og kompetanse gjennom strategiske ansettelser. Sist ut er Data Scientist Armen Julukian som blir en nøkkelekspert på bruk av data og analyse i revisjon, men også skal jobbe på tvers av selskapets fagområder og kundeportefølje. Han kommer fra rollen som Manager med ansvar for maskinlæring i PwCs revisjonsvirksomhet.

– Armen Julukian får ansvar for å realisere våre videre ambisjoner når det kommer til bruk av avansert analyse, maskinlæring og kunstig intelligens i revisjonsoppdrag. Han bringer med seg kompetanse og faginnsikt som blir viktig for vår videre innovasjon på området, forteller Jo Sigurd Pedersen, Director og leder for data og analyse i KPMG Audit.

Armen Julukian

Data Scientist, Armen Julukian.

Et ledende fagmiljø

KPMG har de siste årene jobbet målrettet med å tiltrekke og samle fagfolk med ulik bakgrunn og ekspertise innenfor data og analyse i et sterkt og ledende fagmiljø. 

– Armen har lang erfaring med implementering av maskinlæring på tvers av funksjoner og avdelinger. Han blir derfor verdifull i arbeidet med å styrke samhandlingen mellom eksperter i ulike deler av KPMGs virksomhet, forklarer Pedersen.

– KPMG har et nært partnersamarbeid med Microsoft hvor anvendelse av verktøy som Power BI og Azure står sentralt. Armens har sterk ekspertise på bruk av disse verktøyene blir også viktig for oss, påpeker han.

Ville jobbe med de beste

Som Data Scientist med doktorgrad i fysikk og matematikk, har Armen en profil man vanligvis ikke forventer å treffe et revisjonsmiljø. Han understreker at data og analyse har blitt en helt kritisk komponent i revisjonen.

– Som Data Scientist driver jeg mye med hypotesetesting. Mange mener at en doktorgrad er et krav i en slik rolle, og mange av de flinkeste på området har bakgrunn fra nettopp fysikk, matematikk og statistikk. Fordelen er at du er vant til å bruke kvalitativ og kvantitativ analyse, forklarer Armen.

– Jeg ønsker å bruke avansert analyse, prediktiv analyse, maskinlæring og økometrisk modellering for å hjelpe revisjonen med å utrette mer, blant annet innenfor svindeletterforskning, i data mining, business intelligence og CRM. I KPMG kan jeg bruke mine ferdigheter til å utvikle virksomheter og skape målbare gevinster for kunder, poengterer han.

Viser muskler

KPMG har de siste årene utviklet et stort tverrfaglig kompetansemiljø innen data og analyse som tilbyr tjenester innenfor en rekke funksjoner og områder, og er langt fremme på området.

– Vi har gjennomført mange spennende prosjekter og har spesialister på alt fra dashboards og visualisering, modellering, avansert analyse og maskinlæring, til sikkerhets- og svindelanalyse, kundeanalyser, analyse av skatt og moms, innkjøpsanalyser og mye mer. Vi representerer hele bredden i faget og kan skape verdi med bruk av data og analyse i alle deler av en virksomhet. Med Armen topper vi laget ytterligere, sier Pedersen.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today