close
Share with your friends

Talentmangel struper initiativer

Talentmangel struper initiativer

Om lag 7 av 10 rådgivere og tjenesteleverandører i outsourcing-markedet anser mangelen på talenter og kompetanse som virksomheters største hinder for å realisere planlagte initiativer i 2018.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

For å bygge en virksomhet som kan lykkes med digital omstilling og innovasjon, trengs det ny kompetanse og økt forretningsforståelse både i egne rekker og i leverandørmarkedet. 65 prosent av respondentene i Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey (pdf) mener mangelen på talent vil skape store utfordringer for virksomheters planlagte tiltak i 2018.

– Det handler ikke bare om å plukke talenter rett fra skolebenken, men også om å bevare og videreutvikle talenter over tid. Digital endring og omstilling kompliseres av at markedet raskt støvsuges for ekspertise. Da er det viktig å jobbe målrettet og strategisk med endringsledelse, tett knyttet opp mot kompetanseutvikling og talentstyring, sier Christian Lie, Senior Manager i KPMG Digital.

Outsourcing krever god styring

For å sikre kapasitet og kompetanse er mange virksomheter tvunget til å sette ut deler av tjenesteporteføljen. – Da gjelder det å sikre at leverandørene stiller med de riktige folkene og det skjer ikke uten en sterk og tydelig styringsstruktur som håndterer både leverandør og kunde, forretning og teknologi, understreker Lie.

Kartleggingen viser at det å ha tilgang til folk med riktig kompetanse, som har beslutningsmyndighet og kontroll over ressursene som trengs, er helt avgjørende for at virksomheten skal lykkes med sine initiativer.

– Å måtte tiltrekke seg talenter, omstille organisasjons- og driftsmodeller for digital transformasjon og utvikle en sterk styringsstruktur er ikke noe nytt og revolusjonerende. Virksomheter sliter med dette hver eneste dag. Men det som er sikkert er at de som prioriterer å finne løsninger på disse utfordringene og setter det øverst på dagsordenen, vil få konkurransefortrinn og et mye bedre grunnlag for lønnsom drift og utvikling, konkluderer Lie.

Nøkkelspørsmål som virksomheten bør besvare:

Talent og kompetanse

  • Er rekruttering av nøkkelkompetanse og talenter en del av forretningsstrategien?
  • Hva er virksomhetens strategi for å rekruttere og beholde talenter?

Drifts- og tjenestemodell

  • Er drifts- og tjenestemodellen koblet mot behovet for legacy control og en rask digital utvikling?

Styring og ledelse

  • Blir det tilrettelagt for at ansvarlige kan drive endringsarbeid og allokere de beste ressursene til nøkkelinitiativer?
  • Trengst det mandater for at representanter fra tjenesteleverandørene kan være en støtte i viktige forretningsinitiativer?


KPMG har lang erfaring med transformasjonsprosjekter, IT driftsmodeller, outsourcing, leverandørstyring og endringsledelse. Ønsker du å vite mer om våre tjenester? Ikke nøl med å ta kontakt.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud