Skyløsninger? Så klart.

Skyløsninger? Så klart.

KPMGs Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey 2018 viser at det ikke lenger er noen tvil om at skyløsninger er den nye normalen. Investeringene i skyen vil bare øke fremover, men virksomheter sliter med å etablere beste praksis og effektive styringsmodeller for å akklimatisere seg i skyen.

1000

Kontaktperson

Geir Alexander Talseth

Director / Head of Sourcing Advisory

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

55 prosent av tjenesteleverandørene og 63 prosent av rådgiverne i kartleggingen (pdf) forventer å se økte skyinvesteringer. Samtidig forventer de en nedgang i investeringer i datasentre på henholdsvis 51 og 63 prosent.

– Vi trenger ikke lenger bruke tid på å diskutere om skyløsninger er et fullgodt alternativ. De fleste har fått øynene opp for mulighetene skyen gir i form av skalerbarhet, kostnadseffektivitet og sikkerhet. Med skyen som den nye normalen handler det nå om å finne beste praksis med riktige styringsmodeller, rett kompetanse og teknologiske plattformer som sikrer en smidig og sikker overgang til skyen, sier Geir Alexander Talseth, direktør og leder av Sourcing Advisory i KPMG Digital.

Meme, 2 av 3 vil øke skyinvesteringene det neste året

For cybersikkerhets skyld

Den store veksten i data og sammenkoblede enheter og løsninger i skyen forsterker behovet for å sikre forretningskritiske og sensitive data. 6 av 10 respondenter mener investeringene i cybersikkerhet og tiltak for å beskytte data i skyen nå vil skyte fart.

– GDPR, nye sikkerhetsvurderinger og et stadig mer komplekst trussellandskap bidrar til at cybersikkerhet i større grad enn tidligere betraktes som en integrert del av skyadopsjonen. Sikkerhet må veves inn i skyarkitekturen, og med de rette forhåndsreglene er skyen sikrere enn et datasenter i kjelleren. Det er viktig å forstå at sikkerhet krever proaktivt arbeid og at virksomheten sitter med risikoen selv om det er underskrevet en databehandleravtale, påpeker Talseth.

Trenger beste praksis

Selv om skyen er den nye normalen, viser undersøkelsen at det etterlyses beste praksis med effektive metoder og prosesser for implementering og adopsjon. Undersøkelsen identifiserer fire nøkkelutfordringer som må håndteres for at virksomheten skal kunne fornye seg; driftsmodeller, styring og ledelse, utdaterte IT-løsninger og kompetansemangel.

– Hvordan skal skyløsningene styres og administreres? Hvem har kompetanse til å utforme løsningene? Hvilke teknologier og tjenester kan erstatte våre gamle systemer? Hvor ligger dataene og hvordan får vi kontroll? Dette er nøkkelspørsmål som må besvares før virksomhetens løsninger kan løftes opp i skyen, poengterer Talseth.

Strategier for en ny tid
Figur, forretningsstrategi

For å tilpasse seg en ny hverdag med skyløsninger og kunne konkurrere med virksomheter født inn i skyen, anbefaler KPMG å utvikle en helhetlig strategi for overgang til skyen og en realistisk plan for skyadopsjon. Våre fageksperter har utviklet et rammeverk som gjør at virksomheten kan ta gode beslutninger basert på en 360 graders evaluering av muligheter og begrensninger i en skystrategi. – Det handler ikke bare om teknologi- og leverandørvalg, men også risikovurderinger og sikkerhetstiltak, etterlevelse av lover og krav, IT-arkitektur, mennesker, organisasjon og ledelse. Og alt må ses opp mot virksomhetens overordnede forretningsstrategi og behov, forklarer Talseth.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today