close
Share with your friends

På tide å vinke farvel til dagens driftsmodell?

På tide å vinke farvel til dagens driftsmodell?

Dysfunksjonelle driftsmodeller og kompetansemangel er de største hindrene for å lykkes med digitale investeringer i 2018, viser en nordisk KPMG-undersøkelse.

1000
Geir Alexander Talseth

Director / Head of Sourcing Advisory

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Digital disrupsjon har endret den tradisjonelle tilnærmingen til teknologi, tjenester og kundeatferd.

– Digitaliseringen påvirker ikke kun forretningsmodeller, men i høyeste grad også driften. Å skalere en tradisjonell driftsmodell er ikke lenger nok for å møte de nye behovene som vokser frem hos virksomheten. Det trengs en helt ny måte å jobbe på, med sterk samhandling og smidigere utviklings- og adopsjonsprosesser, forklarer Geir Alexander Talseth, direktør og leder av Sourcing Advisory i KPMG Digital.

– Sett fra et outsourcing-perspektiv, innebærer dette at virksomheter må evaluere og potensielt redesigne dagens driftsmodell og leverandørstruktur, påpeker han.

Kompetansemangel driver outsourcing

KPMGs Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey 2018 (pdf) viser at mangel på talent vil bli en stor utfordring i 2018. Mangelen på agil og digital kompetanse påvirker driftsmodellen og behovet for å hente inn eksterne tjenesteleveranser.

– Man kan ikke forvente at den globale tjenesteleverandøren har tilgjengelig kapasitet og kompetanse for hånden til enhver tid. Tid for onboarding må påregnes, mener Morten H. Svendsen, Senior Manager i KPMG Digital.

– Virksomheten bør nøye vurdere sin sourcingstrategi; hvordan skal en få levert tjenestene som forretningen etterspør? Skal en ha flere mindre leverandører som er gode på hvert sitt område eller inngå kontrakter med noen få større som har et bredere tjenestespekter, spør Svendsen.

I hvilke bransjer vil behovet for outsourcing være størst?
Fugir, outsourcing

Vil kutte driftskostnader

Undersøkelsen viser også at nordiske rådgivere og tjenesteleverandører forventer at virksomheter fortsatt vil være opptatt av å kutte driftskostnader i 2018. 58 prosent svarer at dette er et av de viktigste tiltakene i inneværende år.

– Kompetansemangel, dysfunksjonelle eller fragmenterte driftsmodeller og manglende styring og endringsledelse oppgis som de tre største hindrene for suksess. Dette er nøkkelutfordringer som må adresseres når virksomheten skal utvikle driftsmodeller for en ny tid, forklarer Talseth.

Hindringer mot å lykkes med planlagte initiativer i 2018
Figur, hindre for vellykket implementering av initiativer

En verdibasert tilnærming

Så hvordan bør en driftsmodell utformes for å sikre smidighet, kryssfunksjonell integrasjon og samhandling?

– Vi anbefaler kundene å ha en helhetlig tilnærming til driften og hvordan den skal understøtte forretningsstrategien. Første steg er å tydeliggjøre uklare premisser, målsetninger og strategier. Uten klare veikart går du deg bare vill, sier Talseth.

– Deretter handler det om å redesigne modeller, ikke kun gjøre små justeringer. Kortsiktig endring og effekt er ikke nok. Det handler om permanent endring av arbeidsmetoder og prosesser i henhold til forretningsmål. Vi anbefaler på det sterkeste en verdibasert tilnærming. Hvilke løsninger skaper gevinster for virksomheten og kundene, poengterer digitaleksperten.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today