close
Share with your friends

Fra kontroll til transformasjon på skatte- og avgiftsområdet gjennom Data & Analytics

Utnyttelse av dine skatte- og avgiftsdata gjennom D&A

Guide for etablering av en plattform for utnyttelse av dine skatte- og avgiftsdata.

1000

Kontaktperson

Per Daniel Nyberg

Advokat/Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Kognitiv databehandling. Robotisk prosessautomatisering. Big Data. For mange skatteansvarlige kan teknologiske verktøy virke fjernt. Imidlertid er det flere multinasjonale selskaper som allerede tar i bruk og utnytter verdien av sine skatte- og avgiftsdata. Mange skattemyndigheter utnytter også fremskritt i teknologien for å opprettholde effektivitet og målrettede kontroller med stadig økende datamengder. 

Mange multinasjonale selskaper har allerede gode prosesser for å samle skatte- og avgiftsdata. Imidlertid er det langt fra datainnsamling til å transformere skattedata til noe innsiktsfullt og verdifullt, for eksempel for å gi forutsigende innsikt innen skatteforpliktelser, prosesser på skatteområdet, avgiftsområdet eller internprising. Artikkelen tar sikte på å gi selskaper muligheter for å kapitalisere på data og analytiske teknikker for a etablere en ny plattform av kunnskap på skatteområdet. Fornuftig bruk av skatte- og avgiftsdata vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag, effektivisere prosesser og optimalisere verdikjeden. 

Last ned 'Tax, data and analytics — moving from control to transformation' for mer informasjon.  

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today