close
Share with your friends

Kunsten å skille lønnsomme produkter og tjenester fra de ulønnsomme

Lønnsømme eller ulønnsomme produkter?

Du leder en bedrift, virksomheten går bra, og du har en bred produktportefølje. Men hvor god oversikt har du egentlig over lønnsomheten på de enkelte produktene dine?

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Ved hjelp av teknologi lager KPMG analyser som allokerer produktenes kostnadspådrag gjennom hele verdikjeden. På den måten bidrar vi til at bedrifter kan måle den faktiske lønnsomheten på produkt- og kundenivå, noe som muliggjør riktige strategiske og taktiske beslutninger.

Kleshengere

Det er en kjensgjerning at ikke alle produkter er like lønnsomme. Erfaring tilsier at under halvparten av en virksomhets produkter er lønnsomme, og at mange virksomheter ikke er klar over hvilke produkter de tjener eller taper penger på. Grunnen til dette er like enkel som den er komplisert. I mange tilfeller mangler virksomheter kjennskap til produkters totale kostnadspådrag i verdikjeden utover de direkte varekostnadene, det vil si at de ikke ser de skjulte kostnadene. Dette kan føre til at bedriftene bruker tid og ressurser på produkter som de i realiteten taper penger på å selge, og på å håndtere kunder som kun kjøper ulønnsomme produkter.

Hvilke behov dekker lønnsomhetsanalysen?

Virksomheten mangler kontroll over hvilke produkter som er lønnsomme utover det de kan se på dekningsbidraget, altså salgspris minus direkte varekostnad. Det vil si at de ikke har allokert resten av kostnadene som påløper i produksjonen, distribusjonen og markedsføringen av et produkt. I mange tilfeller er det et krav fra markedet om at en virksomhet må tilby ulønnsomme produkter fordi disse er av strategisk viktighet, men da er det viktig å være klar over hvilke dette gjelder og dermed kunne ta de riktige strategiske beslutningene for disse produktene.

Det er mange virksomheter som ikke har kontroll på hvilke kunder som kjøper lønnsomme og ulønnsomme produkter. De har dermed ikke mulighet til å bestemme hvilke kunder som er strategisk viktige og som bør vies mest oppmerksomhet.

Hvem har behov for å gjennomføre en lønnsomhetsanalyse?

Vi erfarer at dette er en problemstilling i bransjer hvor det er vanskelig å fordele alle kostnader riktig per produkt, og særlig i virksomheter med et bredt sortiment. Vi ser at kostnader ofte ikke allokeres riktig og fullstendig, og dette gjelder nær sagt alle type virksomheter, også de som har mye informasjon om kostnader tilgjengelig, eksempelvis varehandel.

Hvordan løser lønnsomhetsanalysen virksomhetens behov?

Ved hjelp av teknologi vil analysen allokere alle kostnadspådrag gjennom hele verdikjeden, avdekke hvilke produkter som er lønnsomme, og samtidig hvilke kunder som er det. Når dette avdekkes er det mulig å ta strategiske valg for verdikjeden ved at man differensierer på lønnsomhet per produkt og kunde.

Vår innledende analyse tar cirka én måned og er et tilbud til virksomheter av alle ulike størrelser og i alle bransjer. Ønsker din virksomhet å vite mer om lønnsomhetsanalysen? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today