close
Share with your friends

KPMG er partnerbedrift i nytenkende inkubatorprogram

KPMG er partnerbedrift i nytenkende inkubatorprogram

Via «disruptiv inkludering» skal Charge Inclubator til sammen med KPMG og andre eksperter fra næringslivet hjelpe oppstartsbedrifter opp og frem.

1000

Kontaktperson

Karianne F. Vintervoll

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Charge Inclubator er et inkubatorprogram som tilbyr bistand til oppstartsvirksomheter etablert av flyktninger og innvandrere i form av kompetanseoverføring, «mentoring» og utplassering hos eksperter innen ulike fagområder. Kriteriet er at minst én av gründerne må ha flyktning- eller innvandrerbakgrunn.

– Dette er samfunnsgrupper som ofte ikke har den kunnskapen eller det nettverket som skal til for å lykkes i norsk næringsliv, sier Karianne Fønstelien Vintervoll, partner og leder av KPMGs samarbeid med Charge Inclubator.

Start up-ene med de mest lovende og innovative ideene blir deretter sendt videre til 'Charge Camp', en tre dager lang intensiv workshop, hvor KPMG deltar sammen med andre partnerbedrifter som Trigger, Qvartz, SoCentral, Designit og Bekk Consulting. De mest lovende start up'ene går deretter videre til akseleratordelen av programmet, og mottar rådgivning og veiledning fra fageksperter med spisskompetanse innenfor sine fagområder.

– KPMG skal hjelpe disse bedriftene med å finne gode løsninger innen områder som skatt, mva., selskapsform, personvernlovgivning, men også hjelpe med å utvikle gode digitale inntektsmodeller. Alle partnerbedriftene representerer ulike former for kompetanse, det synes jeg er genialt og unikt, sier Karianne.

Charge Inclubator-samarbeid

Charge Inclubator med partnerbedrifter, med gründer Aiman Shakura i front. Foto: Charge Inclubator

Et filantropisk inkubatorprogram

Charge Inclubator kan sees på som et slags filantropisk inkubatorprogram som satser på virksomheter der grunnleggerne tradisjonelt sett skiller seg fra andre aktører i markedet og representerer et stort og uutnyttet potensial. Ambisjonen er å utvikle oppstartsbedrifter som er skalerbare og har et stort vekstpotensial.

– Noen er født med ski på beina, andre er født med flyktningstatus i ryggsekken. Nettverk og relasjoner er helt sentralt i møte med norsk næringsliv og avgjørende for om man lykkes, sier Charge-grunnlegger Aiman Shaqura.

Aiman kom til Norge som flyktning i 1991, står bak flere vellykkede start up-prosjekter og mener det er et lederansvar å forvalte mangfold.

Aiman Shakura

Foto: Charge Inclubator

De siste årene har han jobbet som brobygger mellom næringslivet og mennesker med flyktning- og innvandrerbakgrunn via initiativer som nettverksarenaen Give a Job, rekrutteringstjenesten Norwegian Work og Charge Inclubator som sist i rekken.

– Vi i Charge ønsker å inkludere og legge forholdene til rette slik at innvandrere også kan skape vekstselskaper. Vi er opptatt av verdien av arbeid og kosteffektiv kommunikasjon, forklarer Aiman.

Charge tar nå imot søknader fra potensielle gründerspirer, og går i gang med programmets andre runde våren 2018. De jobber med stadig flere partnere fra næringslivet og ser frem til en travel vår med Charge Camp og en ny runde med utplassering hos partnerbedrifter.

– Det ligger en stor verdi i å «være der det skjer». Man hekter seg på prosjekter og deler kunnskap, erfaringer og nettverk, sier Aiman.

Karianne signaliserer helt tydelig at hun er enig: Gründerne har ulike behov, og hospiteres hos partnerbedriftene avhengig av hvilke behov de har. Det er også svært positivt for våre ansatte, og vi opplever at kunnskapsutvekslingen går begge veier.

Et lite prosjekt som ble stort

– Charge-prosjektet var for oss et lite prosjekt som ble stort, forteller HR-direktør i KPMG, Vivi Kristensen.

Det var i februar 2017 at KPMG mottok en henvendelse fra Aiman i forbindelse med et av hans andre prosjekter, hvor han var på utkikk etter mulige samarbeidspartnere.

– Arbeidet med Charge Inclubator ble vel egentlig nevnt i en bisetning, men vi skjønte fort at dette var noe unikt som vi ønsket å satse på, sier Vivi.

Vivi kan fortelle at KPMGs samfunnsengasjement havner bredt, fra de nære, viktige tingene i lokalsamfunnet til de store, globale utfordringene. Probono-støtte utgjør en stadig større del av CSR-arbeidet og skaper mye motivasjon og stolthet blant alle som bidrar.  

Mer informasjon om Charge Inclubator finner du på www.charge.no.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today