close
Share with your friends

Antall bilforhandlere vil falle dramatisk

Antall bilforhandlere vil falle dramatisk

Ny KPMG-undersøkelse spår omfattende endringer: Toppledere i den internasjonale bil- og teknologibransjen tror annenhvert utsalgssted for nye biler forsvinner innen 2025.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Det viser KPMGs årlige bilundersøkelse, som også spår at Vest-Europas andel av verdens bilproduksjon faller under 5 prosent innen 2030 og at ikke-vestlige merker fortsatt vil dominere i kampen om markedsandeler globalt.

Bilprodusentene har ikke noe valg: De blir nødt til å samarbeide seg imellom for å ha en sjans til å slå teknologi-gigantene i kappløpet om å dominere økosystemet rundt fremtidens bil.

De tradisjonelle bilforhandlerne vil avvikle annethvert utsalgssted frem mot 2025. Det tror litt over halvparten (56 prosent) av de spurte topplederne. Enda flere (74 prosent) tror dessuten at andelen kjøretøyer produsert i Vest-Europa vil falle dramatisk og falle under 5 prosent innen 2030 – selv om den årlige verdensproduksjonen vil passere 100 millioner biler innen dette tiåret er omme.

John Thomas Sørhaug, Bjørn Harald Gjestvang og Andreas Loga

John Thomas Sørhaug, Bjørn Harald Gjestvang og Andreas Loga kommenterer KPMGs 19. årlige spørreundersøkelse blant internasjonale aktører og kunder i bilmarkedet. (Foto: KPMG / Nicolas Tourrenc).

Fra bilsalg til salg av mobilitet og innhold

Verdikjeden vil endres dramatisk hvor marginene fra salg av biler vil reduseres og flyttes til betaling from disposisjon av bil og innhold – generert fra såvel upstream som downstream data. Bilimportører og forhandlere ser dette komme, men det er fortsatt et spørsmål hvordan man imøtekommer bilbrukernes endrede kjøpsatferd.

– Bilbransjen er en del av et åpent, dynamisk og selvutviklende økosystem av biler, tjenester og innhold. Nøkkelen til suksess ligger i å finne den riktige balansen mellom konkurranse, samarbeid og konsolidering med ulike bransjeaktører, samt i å finne ut hvordan man skal integrere innhold fra digitale utfordrere, sier John Thomas Sørhaug, partner i KPMG Norge og ansvarlig for selskapets satsing på bilbransjen.

For å illustrere utfordringen fra de digitale aktørene, legger Sørhaug til at selv om man slår sammen markedsverdien til de 50 største bilprodusentene i verden, kommer man ikke opp i mer enn en femtedel – 20 prosent – av markedsverdien til de 15 største teknologiselskapene. Så sent som i 2010 var denne andelen 40 prosent.

– Dette viser at de digitale selskapene spiller i en helt annen liga, med helt andre finansielle muskler. Premium-merkene, selv om de kanskje er noe bedre posisjonert enn masseprodusentene, har sett skriften på veggen. De samarbeider allerede på ting som kart-tjenester og ladestasjoner for elektriske biler, sier han.

Færre vil eie egen bil

Undersøkelsen viser også at rundt halvparten av de spurte sluttbrukerne ikke tror at de vil ønske å eie egen bil i 2025. Ett fremvoksende alternativ til eget bilhold ligger i de såkalte bildelingstjenestene, som nå er i vekst – om enn fra et svært lavt nivå. Samtidig viser undersøkelsen at den globale bilparken vil øke og gjennomsnittsalderen vil gå ned, dette faktisk også i en viss grad i den vestlige verden. 

– Bildelingstjenestene er pr. i dag en svært begrenset del av bilmarkedet. Selv i Tyskland, hvor man har holdt i større omfang og lenger enn i Norge, har de foreløpig bare en markedsandel på 0,04 prosent, forteller Sørhaug.

– Vi ser likevel at denne modellen er svært attraktiv i større byer og at flere premium brands som BMW og Daimler utforsker dette markedet, ikke minst blant unge mennesker. Disse aktørene vil utvikle tjenestespekteret for kundene, og undersøkelsen tyder på at de vil bli en ny, profesjonell og svært interessant kjøpergruppe for bilselskapene i fremtiden, forteller han.

Årsaken til at unge ikke vil eie egen bil, er i hovedsakelig tilknyttet bosituasjon, familieforhold og de totale eierskapskostnadene forbundet med bilhold.

Animert bil

Datasikkerhet blir standardutstyr

Mer enn 80 prosent av de spurte topplederne er overbevist om at data generert av bil og sjåfør vil bli en hovedkomponent i bransjens fremtidige forretningsmodell. Dette betyr at hele begrepet standardutstyr må omdefineres: 85 prosent av topplederne mener at data- og cybersikkerhet vil være et sentralt kjøpskriterium i fremtidens bilkjøp, forteller Bjørn Harald Gjestvang, seniorrådgiver i seksjonen Global Strategy Group i KPMG Advisory.

Han legger til at undersøkelsen ikke peker i retning av noe substansielt, snarlig maktovertagelse for el-bilismen. På verdensbasis produseres det nå 3.000 ulike modeller i over 700 fabrikker, men bare to prosent av disse er full-elektriske kjøretøy.

– Det skrives og snakkes mye om el-biler og deres gjennombrudd, men etter hva de spurte bilsjefene forteller oss, kommer de ikke til å overta våre totalt – i all overskuelig fremtid vil biler med ulike drivstofftyper eksistere parallelt på veiene, sier Gjestvang. 

– Meningene er litt delte hva angår diesel, her tror annenhver toppsjef at de fortsatt vil finnes i markedet, mens to tredjedeler av de spurte forbrukerne ikke har nevneverdig tro på dieselbilenes fremtid, sier han.

Etablert undersøkelse

Det er 19. år på rad KPMG gjennomfører denne undersøkelsen, og i år har de snakket med 907 toppsjefer. De fleste av disse jobber for bilprodusenter eller deres underleverandører i 43 land verden over, men rundt en tredjedel av dem er i andre bransjer – IT-selskaper, finansielle aktører, energi- eller infrastrukturtilbydere, samt myndigheter. KPMG har dessuten søkt å nyansere bildet ved i tillegg å snakke med godt og vel 2.100 sluttbrukere i 42 land.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today