Venter fortsatt på kunstig intelligens og blockchain - KPMG Norge
close
Share with your friends

Venter på kunstig intelligens og blockchain

Inntog av ny teknologi gir nye muligheter

Det vil ennå gå noen år før kunstig intelligens og blockchain gjør sitt inntog i regnskapsbransjen. De viktigste driverne så langt har vært skybaserte ERP-systemer.

1000

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Digitalisering av regnskapet

Regnskapsbransjen har jobbet med digitalisering de siste 10 årene, og de viktigste driverne har vært de skybaserte ERP-systemene.

– Skysystemene har gjort det mulig for et selskap å sette ut regnskapet og samtidig ha full kontroll over økonomistyringen. Grunnen er at både kunde og leverandør jobber i samme system og har tilgang på samme informasjon, sier leder for regnskap i KPMG, Marius Berg.

Digitaliseringen tar ifølge Berg bort unødvendig dobbeltarbeid, forenkler, standardiserer og eliminerer behovet for å kvalitetssikre det manuelle arbeidet.

– Digitaliseringen både reduserer feil, sparer prosessen for tid, reduserer kostnader og ikke mist frigjør tid til å drive forretningen. Bransjen må ta innover seg disse mulighetene og gi kundene gevinster som en konsekvens av dette, sier han.robot

Robotisering

Det siste året begrepet 'robotisering' kommet for fullt. Først og fremst handler det om «Robotic Process Automation» eller RPA. Her benyttes en softwarerobot, installert på en PC, til å automatisere oppgaver som gjøres manuelt av ansatte i dag. Programvaren, eksempelvis 'Blue Prism' kan automatisere på tvers av de systemene du benytter i dag. Eksempler kan være opplastning av inngående fakturaer, kontering eller import av banktransaksjoner. Der virksomheten har oppgaver uten store avvik, vil RPA kunne effektivisere mye av prosessen.

I de tilfellene det er store avvik eller endringer som må programmeres, strekker foreløpig ikke RPA til. 

Kunstig intelligens er en annen liga

Når det gjelder kunstig intelligens, er det snakk om en helt annen liga, i følge Berg.

Her er det maskinlæring hvor vi skal lære systemet og foreta beslutninger basert på historikk og algoritmer. For å kunne benytte kunstig intelligens på denne måten, er man avhengig av et stort materiale med data også kalt «Big Data».

– Basert på omfattende datamateriale så kan systemet jobbe med og finne sammenhenger og presentere prediksjoner som vi ikke har klart tidligere. Basert på dette skal man trene systemet til å gjennomføre beslutninger, sier Berg.

Maskinlæring kan i dag benyttes i enklere sammenhenger som f.eks. bildegjenkjenning. Innen regnskap kan dette være å gjenkjenne all informasjon på en skannet papirfaktura slik at dette blir korrekt tolket. Idag må dette tolkes manuelt.

– Effekten av dette vil være begrenset da vi snart er over i heldigitale fakturaer som eliminerer behovet for å skanne bilag, sier Berg.

Han tror at dette ligger et stykke inn i fremtiden og hvis regnskapsleverandører sier at de kommer med kunstig intelligens, så er det nok kun prediksjoner, analyser og sammenhenger de presenterer.

Blockchain i regnskapet

Blockchain er en ny teknologi, som Marius Berg ikke tror vi vil ta i bruk i regnskapsbransjen før om 2-3 år.

– Blockchain vil gjøre det mulig for to aktører å overføre verdier eller informasjon mellom hverandre på en sikker måte. Dette vil bli gjort uten at andre parter, myndigheter eller banker er involvert, sier han. Eksempel på Blockchain er valutaen Bitcoin der betaling kan foretas uten at banker er involvert.

Når teknologien er blitt mer moden, er tilgjengelig som verktøy og er integrert mot ERP-systemene, vil vi kunne bruke dette til å automatisere regnskapsprosessen på en ny måte. Der vi før integrerte alt mot banken, vil vi kunne foreta både fakturering, mottak av betaling og tilhørende regnskapsinformasjon direkte fra kunden. I den samme transaksjonen vil myndighetene kunne motta merverdiavgiftsbetalingen direkte. Både bokføring, avstemminger, remittering og mottak av betalinger vil kunne hel-automatisere regnskapsføringen.

Fremtidens regnskapsføring

Vi som regnskapsførere endrer våre oppgaver fra regnskapsføring og avstemming – til å levere teknologiske løsninger og ERP-systemer til våre kunder og tar på den måten totalansvar for hele regnskapsprosessen. Det viktige blir hvordan regnskapsprosessen blir implementert, parametersatt og integrert, i tillegg til sikker håndtering ved både endringer i teknologi og regulatoriske forhold. Kunden trenger en partner som gir trygghet for at selskapet opererer i henhold til lover og regler.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud