Sterk ekspertise gjør KPMG ledende innen datagransking

Sterk ekspertise gjør KPMG ledende innen datagransking

To av landets fremste eksperter på sikring og analyse av elektroniske spor har blitt hentet inn for å styrke KPMGs satsning på datagransking. Lars Wilberg fra BDO og Bjørn Krok fra Ibas Kroll skal sammen lede KPMGs nye datagranskingsmiljø og sørge for at selskapet blir en ledestjerne ved bruk av teknologi og eDiscovery-løsninger i granskingssaker.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Lars Wilberg kommer fra stillingen som leder for datagransking og eDiscovery i BDO, og Bjørn Krok har i lang tid vært leder for dataetterforskning hos Ibas/KrollDiscovery. Sammen skal de lede og utvikle KPMG Norges nye datagranskingsmiljø og et team med tverrfaglig bakgrunn fra teknologi, økonomi og finans.

Lars Wilberg og Bjørn Krok

Lars Wilberg og Bjørn Krok er ansatt som Directors for KPMGs nye datagranskingsmiljø.

Leter etter elektroniske spor

Ved mistanke om korrupsjon, misligheter og lovbrudd i en virksomhet vil bevisene i stor grad være lagret elektronisk på mobiler, på PC-er, i e-poster, sosiale medier og servere og skytjenester. For å finne bevis på en effektiv måte, blir datagranskerne koblet inn. De bruker spesialiserte metoder og avansert teknologi for å sikre, gjennomsøke og analysere informasjon og e-post i saker av alle størrelser. Teknologien kan også benyttes i andre saker hvor det er behov for å gjennomgå større mengder dokumenter og e-post på en strukturert måte.

– Vi opplever sterk vekst og en økt etterspørsel etter spesialister som kan jobbe operasjonelt og finne gode løsninger i et internasjonalt granskingsmiljø. Med Lars og Bjørn har vi rekruttert de beste hodene innen dataetterforskning og skapt rom for å fortsette investeringen i teknologi som kan effektivisere prosesser knyttet til gransking og compliance, forteller Erik Arvnes, leder for granskingsmiljøet i KPMG Norge.

– Jeg tror vi trygt kan si at vi har landets sterkeste fagekspertise innen dataetterforskning i tillegg til å ha det største, mest internasjonale og operative granskingsmiljøet. Vi teller i dag over 30 rådgivere og vokser videre, påpeker Arvnes og fortsetter;

– Vi endrer måten vi jobber med gransking og integrerer teknologi i alt vi gjør, i interne arbeidsprosesser og i kundeoppdrag. Som ledende på sitt felt vil Lars og Bjørn være helt sentrale for videreutvikling av gransking som fagområde, og sørge for at vi har kompetansen og verktøyene som trengs for å være i tet og tett på fremtiden.

Sikring og analyse blir viktigere

Lars Wilberg har bakgrunn fra politiet, ØKOKRIM og Kripos. Han var med på oppbyggingen og etableringen av Politiets datakrimsenter og var i mange år en del av Interpols arbeidsgruppe for bekjempelse av IT-relatert kriminalitet. Han har over 20 års erfaring med sikring og analyse av elektronisk lagret informasjon, de siste 10 årene som konsulent og rådgiver for både offentlige og private oppdragsgivere. Sakene har vært knyttet til korrupsjon, informasjonstyveri og økonomiske misligheter, ofte i internasjonal sammenheng. I tillegg blir han benyttet som rettsoppnevnt sakkyndig i sivile tvistesaker og som ressurs i forbindelse med utredningsarbeid for offentlig granskingsutvalg oppnevnt av Stortinget.

– Jeg har fulgt KPMG fra sidelinjen og lagt merke til at de satser tungt på teknologi og etablering av solide fagmiljøer på de ulike forretningsområdene. Da jeg fikk mulighet til å bli en del av denne satsningen var det en spennende utfordring jeg ikke kunne avslå, sier Lars Wilberg.

– Vi skal skape det fremste fagmiljøet på datagransking og eDiscovery i Norden. Det skal vi gjøre gjennom å videreutvikle de dyktige menneskene som allerede jobber her, og samtidig tiltrekke oss de beste hodene i bransjen. Vår målsetting er å ligge i tet, og vi skal benytte oss av den siste og fremste teknologien på markedet slik at våre kunder kan tilbys en forutsigbar arbeidsprosess og et godt beslutningsgrunnlag, forklarer han.

Vil gjøre teknologien tilgjengelig

Bjørn Krok har over 25 års erfaring med IT-sikkerhet, datarekonstruksjon og gransking fra Telenor og Ibas-Kroll Discovery, hvor han inntil nylig var leder for dataetterforskning. Han er ekspert på sikring og analyse av digital informasjon og har bistått selskaper og advokater i granskingssaker i alle størrelser, blant annet innenfor korrupsjon og virksomhetsgjennomgang. Bjørn har også lang erfaring som sakkyndig i retten.

– KPMG har ambisjonene, investeringsviljen og spesialkompetansen som trengs for å kunne profesjonalisere fagområdet og skape videre vekst. Datagranskingssenteret skal bli et nav i håndteringen av elektronisk informasjon, både for kunder og ansatte. Jeg ønsket å bidra i denne utviklingen sammen med svært dyktige og solide folk, forteller Bjørn Krok.

– Det er viktig å gjøre teknologien og informasjonen tilgjengelig på en forståelig måte, bidra til at kunder reduserer risiko og kostnader og ikke minst beskytter sine forretningsideer og verdier på en optimal måte, understreker han.

For mer informasjon, kontakt:

Erik Arvnes, Partner og leder for KPMGs granskingsmiljø
erik.arvnes@kpmg.no
+47 4063 9341

Lars Wilberg, Director/Head of Forensic Technology
lars.wilberg@kpmg.no
+47 9166 0054

Bjørn Krok, Director, Forensic Services
bjorn.krok@kpmg.no
+47 9766 5018

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today