Rådgivere med hele verden som arbeidssted - KPMG Norge
close
Share with your friends

Rådgivere med hele verden som arbeidssted

Rådgivere med hele verden som arbeidssted

Budsjetter øremerket bistandsarbeid, bærekraft og klimatiltak vokser og virksomheters behov for spesialkompetanse er økende. Det gjør at rådgiverne i KPMG International Advisory Services er travelt opptatt i prosjekter som skaper store samfunnsgevinster.

 

I 15. etasje i KPMG-huset på Majorstua sitter det en gjeng som krysser landegrenser mer enn de fleste andre i selskapet. Rådgiverne hos KPMG International Development Advisory Services, også kjent som IDAS, er mye ute i felten, enten det er på oppdrag i Tanzania, Mosambik, Senegal, Kongo, Bangladesh, Sri Lanka, India, Brüssel, New York eller på en oljeplattform i Nordsjøen. Med kundeoppdrag i over 25 land bør du ikke bli overrasket dersom arbeidspultene deres står tomme.

Et forretningsområde i stor vekst

IDAS er en gren av KPMG Norges granskingsavdeling som jobber med rådgivningstjenester rettet mot bistandssektoren. I tillegg har fagmiljøet en egen avdeling som jobber med bærekraft og klimaendring, med spesialisering innenfor rapportering, måling av miljøeffekt, strategiutvikling og leverandørkjeder.

– Den store etterspørselen etter fagkompetansen vi sitter på, gjør at vi har hatt en stødig vekst siden forretningsområdet ble etablert for fire år siden. Når vi går inn i 2018 teller vi 15 skarpe hoder, og vi vil fortsette å rekruttere spisskompetanse og hente inn sterke fagprofiler til våre satsningsområder, forteller Oddbjørn Vegsund, leder for International Development Advisory Services i KPMG Norge.

Ingen A4-karriere

Rådgiverne i IDAS har god innsikt og sterke forbindelser til bistandssektoren gjennom tidligere erfaring fra bistandsforvaltning i privat og offentlig sektor, fra FN-organisasjoner og regionale utviklingsbanker. IDAS har kjernekompetanse innen evaluering og resultatmåling, forvaltning, økonomi og næringsutvikling. Fagmiljøet har også sterk kompetanse på oppbygging og utvikling av systemer for forebygging, avdekking og håndtering av uregelmessigheter innenfor bistand.

– Våre folk har bakgrunn fra organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, UD, Norad, Riksrevisjonen, FN og Verdensbanken. Vi har også folk med tung bakgrunn fra statlig tilskuddsforvaltning. De fleste har studert og jobbet i flere land, i ulike verdenshjørner, og snakker mange språk flytende, blant annet spansk, portugisisk, fransk og swahili, sier Vegsund fornøyd.

Trebåter

KPMGs eksperter på besøk i Ghana.

– Det er klart virksomhetene vi er inne hos blir imponert over vår kompetanse og erfaring. Den finner du ikke hos noe annet konsulentmiljø blant "de fire store" her til lands. Det gir oss en unik posisjon og plass ved bordet når viktige initiativer igangsettes, forklarer han.

– Vi er også det fagmiljøet som samarbeider aller mest med KPMG i andre land. At vi har tilgang til det internasjonale IDAS-nettverket med mer enn 7000 fagspesialister gjør at vi raskt kan mobilisere ressurser, tilføyer Vegsund.

Et voksende bistandsbudsjett

Med et rekordhøyt bistandsbudsjett på 35,1 milliarder kroner i Norge i 2018, er behovet for rådgivning og konsulenttjenester stort.

– Vi opplever blant annet stor etterspørsel etter hjelp til forvaltning av bistand organisert i fond, en finansieringsmodell som har blitt mer og mer vanlig. Gjennom utsetting av slike spesialoppdrag, kan organisasjonen sentrere egne ressurser mot kjernevirksomhet og bistandsarbeid, poengterer IDAS-lederen og fortsetter:

– Det er synd at det å hente inn ekstern hjelp til UD, Norad og bistandsorganisasjoner har blitt et betent tema. Antall saksbehandlere i UD og Norad er redusert, og bistandsbudsjettet øker. Det etableres stadig mer komplekse fondsstrukturer, og det opereres i land med høy korrupsjonsrisiko og til tider lav kompetanse hos mottakerne av midlene. Det er vanskelig for dem å selv skulle besitte den spesialkompetansen som trengs for å få optimal styring og kontroll.

Anette Rønnov

Direktør og leder av KPMGs avdeling for bærekraft Anette Rønnov besøker Hydros gruve i Paragominas, Brasil.

Bærekraft på dagsordenen

Også bærekraft er et tema som har blitt løftet høyt opp på norske virksomheters agenda. KPMG Norge har lenge hjulpet norske virksomheter med å stake ut kursen for en mer bærekraftig og ansvarlig forretningsvirksomhet. Rådgiverne bistår hele veien fra kartlegging og strategiutvikling, operasjonalisering av miljø- og samfunnsansvar slik at lover, krav og forventninger kan innfris, til å bidra med rapportering og ettersyn.

– Virksomhetene må håndtere stadig strengere krav og forventninger fra myndigheter, kunder og andre interessenter. Og de må etterleves skal de gå en trygg og lønnsom fremtid i møte. FNs bærekraftsmål og rapportering på bærekraft vies mye oppmerksomhet og er et område hvor vi opplever at behovet for rådgivning er stort, sier Vegsund.

Langsiktige rammeavtaler

Langsiktige rammeavtaler IDAS har signert langsiktige rammeavtaler med Norad og UD som gjør at de er godt rustet fremover. Rammeavtalen med det internasjonale vaksinasjonsfondet CEPI gir mange oppdrag, i tillegg til langsiktige avtaler med Statoil, Hydro og Elkem innenfor bærekraft hvor KPMG Norge har fått et sentral rolle.

– Vi jobber med store prosjekter og spennende virksomheter. Innen 2020 tar vi sikte på å være mer enn 20 ansatte i IDAS, avslutter Vegsund.

For mer informasjon, kontakt:

Oddbjørn Vegsund, Partner KPMG Forensic Services
oddbjorn.vegsund@kpmg.no