Preferanseaksjer og kildeskatt - KPMG Norge
close
Share with your friends

Preferanseaksjer og kildeskatt

Preferanseaksjer og kildeskatt

Skattyter vant frem i spørsmål om innløsning av preferanseaksjer (aksjeklasse B) var en realisasjon uten kildeskatt eller et utbytte med kildeskatt i publisert vedtak fra Skatteklagenemda.

1000

Kontaktperson

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Saken reiste tre problemstillinger:

  1. Er det grunnlag for å reklassifisere deler av innløsningsvederlaget fra skattefri realisasjonsgevinst til skattepliktig utbytte ved anvendelse av en bevisavklaring etter de ulovfestede bevisreglene, jf. dagjeldende ligningslov § 8-1?
  2. Er det grunnlag for fravikelse av skattepliktiges påstand om hvordan skattereglene skal anvendes på det faktiske forhold?
  3. Er det grunnlag for å anvende den ulovfestede omgåelsesnormen?

Skatteklagenemnda var ikke i tvil om at innløsning av samtlige av denne aksjonærens aksjer var å se på som en realisasjon samt at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring.

Det avgjørende var at det kanadiske selskapet hadde oppgitt hele sin eierposisjon ved realisasjon av preferanseaksjene. Akkumulert avkastning over 9 år kunne heller ikke utbyttebeskattes med kildeskatt.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet på Skatteetatens nettsider.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud