close
Share with your friends

Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (ny IPS)

Ny ordning for individuell pensjonssparing

Den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (ny IPS) trådte i kraft 1. november 2017.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

I april i år sendte Finansdepartementet forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om ny ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing på høring. Høringsfristen utløp 1. september, og fra 1. november trådte den nye ordningen i kraft.

Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å spare ekstra til egen pensjon. Den nye ordningen vil gjøre pensjonssparing mer skattemessig gunstig, og den legger til rette for et stort og mangfoldig avtaletilbud og større konkurranse i markedet, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i en uttalelse fra Finansdepartementet i oktober.

Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner. Det er ikke et tak for samlet sparing i ordningen. Den nye ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Sparegris

Individuell pensjonssparing er et supplement til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon, som har til formål å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt og sikre livsopphold når en ikke lenger har arbeidsinntekt.

Utbetaling av pensjon kan tidligst starte ved fylte 62 år. Pensjon må utbetales minst til en fyller 80 år og uansett minst i 10 år. Dette gjelder ikke dersom opptjent pensjonskapital er så liten at en med disse kravene til utbetalingstid vil få en årlig utbetaling som er mindre enn om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Utbetalingstiden kan i slike tilfeller settes ned til det antall år som vil gi en årlig alderspensjon på om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Kilde: Finansdepartementet

Forskriften kan leses i sin helhet på Lovdata.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today