Ny allmenngjøringsforskrift gjeldende fra 1.1.2018 - KPMG Norge
close
Share with your friends

Innfører minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringbransjen

Ny allmenngjøringsforskrift gjeldende fra 1.1.2018

Allmenngjøring av Riksavtalen – Tariffnemda har fattet vedtak om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter.

1000

Kontaktperson

Advokatfullmektig

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Alle arbeidstakere som arbeider innen forskriftens virkeområde skal fra og med ikrafttredelse 1. januar 2018 ha minstelønn i tråd med de allmenngjorte satsene.

Virkeområdebestemmelsen i forskriften skal forstås slik at forskriften gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende på land. Unntatt fra dette er ansatte som faller inn under Landforpleiningsavtalen og ansatte som organisasjonsmessig hører inn under avtaleområdet til Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)/Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Allmenngjøringen er basert på riksavtalen, men det er ikke alle minstelønnssatsene som blir allmenngjort. Riksavtalen inneholder flere ulike satser for forskjellige arbeidstakere og tariffnemda vektla at få allmenngjorte satser vil gjøre forskriften enklere å praktisere.

De allmenngjorte satsene er som følger:

(1) For unge arbeidstakere

a) 16 år: kr 102,18
b) 17 år: kr 111,68
c) 18 år: kr 125,94

(2) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år: kr. 157,18

I tillegg er satsene for trekk i lønn for innkvartering i bedriften allmenngjort.

Riksavtalens bestemmelser om arbeidstid/overtid blir ikke allmenngjort. Dette betyr at virksomheter som er omfattet av forskriftens virkeområde, men som ikke er direkte bundet av noen tariffavtale, fortsatt kan forholde seg til arbeidsmiljøloven sin grense for arbeidstid/overtid.

KPMG kommenterer:

KPMG Law ønsker å påpeke at virksomheter som faller innenfor virkeområdet i forskriften må påse å følge allmenngjorte tariffsatser fra og med ikrafttredelsen 1 januar 2018. Vi minner om at så lenge virksomheten er omfattet av forskriftens virkeområde må minstelønnssatsene anvendes selv om din virksomhet ikke er bundet av noen tariffavtale.

For mer informasjon, kontakt:

Christoffer Selfors, advokatfullmektig
christoffer.selfors@kpmg.no
+47 4063 3610

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud