close
Share with your friends

Frankrike – nye regler for rapportering av utflytting til trygdemyndighetene

Frankrike – nye regler for rapportering av utflytting

Frankrike innfører regler om at personer som forlater landet og som har vært medlem i fransk trygd, må melde ifra at de flytter ut til den relevante trygdemyndigheten. Dette for å unngå trygdesvindel.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Formålet er å bekjempe trygdesvindel. Derfor må nå personer som har vært bosatt i Frankrike og vært medlem i fransk trygd, nå melde ifra at de flytter til et annet land. Meldingen gjøres ved å sende inn nytt skjema S1105.

Fristen for å sende inn skjemaet er en måned etter utreise. Unnlatelse av å sende inn skjemaet vil bli ilagt sanksjoner.

Arbeidsgivere som sender ansatte til utlandet må opplyse arbeidstakerne om at de er nødt til å melde ifra til myndighetene ved utreise.

Arbeidstakere som er dekket av EU-forordning 883/2004 om trygd og som dermed forblir pliktige medlemmer i fransk trygd ved arbeidsopphold i utlandet behøver ikke å fylle ut skjemaet.

Arbeidstakere som ikke lenger vil være medlem i fransk trygd må også levere inn sitt helseforsikringskort (Carte Vitale) og sitt Europeiske helseforsikringskort, med mindre de opprettholder medlemskap på frivillig basis.

Unnlatelse av å melde ifra til trygdemyndighetene at man reiser fra Frankrike i den hensikt å tilegne seg sosiale goder vil være brudd på trygdelovgivningen i Frankrike og vil kunne medføre økonomiske straffesanksjoner. Bedrageri vil kunne resultere i strafferettslig forfølgelse.

Det er også viktig at arbeidstakere og arbeidsgivere setter seg inn i konsekvensene av det å flytte fra Frankrike og dermed miste medlemskapet i trygden, både for arbeidstaker og eventuelle medfølgende familiemedlemmer.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today