Regulering av crowdfunding - KPMG Norge
close
Share with your friends

EU-kommisjonen ber om synspunkter på behov for regulering av crowdfunding

Regulering av crowdfunding

EU-Kommisjonen sendte 30. oktober på høring en innledende konsekvensvurdering om regulering av finansiell folkefinansiering. Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

1000

Kontaktperson

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Europakart

Kommisjonen varsler at de vurderer å fremme et forslag om regulering av finansiell folkefinansiering i 2018, og ber om tilbakemelding fra berørte aktører innen 27. november 2017.

I notatet presenterer Kommisjonen fire ulike tilnærminger til regulering av finansiell folkefinansiering, og ber om høringsinstansenes syn på hvilken tilnærming EU bør velge.

Les mer om hva de fire tilnærmingene går ut på på Finansdepartementes sider. Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

Les høringsdokumentet i sin helhet og gi innspill på EUs sider.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud