close
Share with your friends

EU-kommisjonen ber om synspunkter på behov for regulering av crowdfunding

Regulering av crowdfunding

EU-Kommisjonen sendte 30. oktober på høring en innledende konsekvensvurdering om regulering av finansiell folkefinansiering. Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Europakart

Kommisjonen varsler at de vurderer å fremme et forslag om regulering av finansiell folkefinansiering i 2018, og ber om tilbakemelding fra berørte aktører innen 27. november 2017.

I notatet presenterer Kommisjonen fire ulike tilnærminger til regulering av finansiell folkefinansiering, og ber om høringsinstansenes syn på hvilken tilnærming EU bør velge.

Les mer om hva de fire tilnærmingene går ut på på Finansdepartementes sider. Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

Les høringsdokumentet i sin helhet og gi innspill på EUs sider.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud