close
Share with your friends

Med bærekraft skal verden vinnes

Med bærekraft skal verden vinnes

Ledelsen i Aker Biomarine har inkorporert FNs bærekraftsmål i egen strategi, og jobber for å få hele bransjen til å gjøre det samme. – Vi ønsker å bygge ansvarlighet som en hygienefaktor for selskaper i krillfisket, sier Cilia Holmes Indahl.

1000

Kontaktperson

Anette Rønnov

Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

2, 3, 12 og 14. Det kan høres ut som begynnelsen på en gullkantet lottorekke, men selv om tallene har vist seg lønnsomme nok, ligger det svært få tilfeldigheter bak utvalget. Dette er nemlig fire av FNs 17 bærekraftsmål som Aker Biomarine har bestemt seg for å prioritere og integrere i sin forretningsmodell.

Anette Rønnov leder KPMGs satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer, og hun møtte nylig Cilia Holmes Indahl og Anne Ågård Syversen fra Aker Biomarine for en prat om selskapets forhold til FNs bærekraftsmål. Indahl er Aker Biomarines direktør for bærekraft, mens Syversen er selskapets salgssjef for krillprodukter i Asia Pacific.

– I Aker Biomarine var dere veldig tidlig ute med å fokusere på bærekraft. Kan dere fortelle litt om hva som lå bak denne beslutningen?

– Det henger sammen med at vi begynte å fiske i Antarktis, som er et veldig spesielt område. Vi forstod at vi måtte gjøre dette ordentlig fra første stund, og det innebar at vi måtte ha sporbarhet på produktene våre helt ned til nøyaktige koordinater for hvor hver enkelt fangst ble hentet opp, forteller Indahl.

– Da vi første gang sertifiserte oss, tilbake i 2010, hadde kundene ennå ikke begynt å etterspørre slik sertifisering. Nå er det nærmest en forutsetning for å vinne forbrukernes tillit i mange markeder i Europa og Amerika. Vi merker også tiltagende interesse i Kina, sier Syversen.

Aker biomarine

KPMGs Anette Rønnov (midten) satte seg nylig ned for en bærekrafts-prat med Aker Biomerines Cilia Holmes Indahl (t.v.) og Anne Ågård Syversen. (Foto: KPMG/Alex Asensi)

Veien til bærekraft

Så da FN vedtok sine bærekraftsmål høsten 2015, trengte ledelsen i Aker Biomarine ikke mye overtalelse for å skjønne at dette var et initiativ de ønsket å slutte opp om.

– Vi kjørte en prosess hvor hele konsernledergruppen satte seg ned sammen for å gå gjennom alle de 17 målene i detalj, slik at vi kunne finne ut hvilke som var mest relevante for vår kjernevirksomhet. Vi endte opp med mål nummer 2, som er “Utrydde sult”, nr. 3 som er “God helse”, nr. 12, “Ansvarlig forbruk og produksjon” og 14, som går på “Liv under vann”, sier Indahl.

– Det ble parallelt gjennomført en strategisamling hvor alle ansatte ble presentert for hvert av målene, før de stemte over hvilke av målene de trodde Aker BioMarine ville kunne ha et reelt bidrag til. Det var gøy å oppleve at ledelsen og de ansatte endte på akkurat de samme målene, sier Indahl.

Sustainability Squad

Aker Biomarine har formulert ambisjonen sin som intet mindre enn å forbedre helsetilstanden til både menneskeheten og planeten vår: “Improving Human and Planetary Health”. Når selskapet da vel hadde bestemt hvilke bærekraftsmål de kunne bidra særlig på, begynte arbeidet med å integrere bærekraft inn i forretningsmodellen – altså hvordan å få målene tett på beslutningene ikke bare i organisasjonen, men også ut i samfunnet.

– Jeg har skjønt at dere har plukket ut ansatte fra alle deler av selskapet til noe dere kaller “The Sustainability Squad”?

– Vi har utpekt én ambassadør i hver avdeling som har fått et særskilt ansvar for å adressere bærekraftsspørsmål, og de inngår i et tverrfaglig team som vil være med å utvikle hvordan vi jobber med bærekraft i selskapet. De skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap på hvordan bærekraft kan brukes til å støtte salg og kjernevirksomheten, samt hvordan vi kan opprettholde det konkurransefortrinnet som bærekraft gir oss i markedet, forteller Indahl.

– Målsettingen er at våre ansatte ikke bare skal kunne beskrive vår verdikjede og hvorfor vi legger vekt på at den er ordentlig og etterrettelig, men også hvordan dette henger sammen med hva vi gjør i markedet og hvilke fordeler dette gir kundene våre. Vi produserer masse innhold som viser kundene våre hvordan vi tenker bærekraft i fisket og i alt vi gjør, og dette tar de videre til sine kunder. På den måten viser vi ikke bare hvordan Aker Biomarine driver sin virksomhet, men også hvorfor, sier hun videre.

Tåler seriøs konkurranse

Aker Biomarine har også samarbeidet mye med Sjømat Norge og Marine Stewardship Council for å skape engasjement for bærekraft i hele havbruksnæringen. De har også gått i front for å etablere en industriorganisasjon hvor krillfiskere møtes og enes om retningslinjer. Tanken er at selskapet godt kan tåle konkurranse fra seriøse selskaper, men at både bransjen og kloden som helhet vil tape dersom det er rom for å drive uetisk.

– Aker Biomarine jobber etter en partnerskapsmodell som gjør kundene til partnere over tid. Når vi ligger så langt fremme på bærekraft, og har bygget det som et så sentralt konkurransefortrinn, føler kundene våre at dette er noe vi jobber sammen om. Det gir dem merverdi utover det faktum at vi selger dem råstoff til sine produkter, sier Syversen.

Med Asia som sitt primære ansvarsområde, har hun en særlig utfordring i å få overbevist kundene om at Aker Biomarines filosofi har en verdi også for hver enkelt av dem. I Asia har tanken om bærekraft kanskje ikke den samme posisjonen, men kundene setter likevel pris på Aker Biomarines dokumentasjon, forskning og evne til å tilføre verdi til noe som ellers ville vært en “commodity”.

– Mye av jobben består i å få kundene til å forstå hvordan de skal ta dette ut til sine kunder igjen. Hos aktører som eksporterer til Europa og noen andre vestlige markeder er det greit, men blant dem som står sterkest i sine egne hjemmemarkeder er etterspørselen ikke så sterk – ennå. Vår tanke er likevel alltid å ligge foran, og om fem år er forhåpentligvis Asia kommet dit Europa er i dag. Rollen vår er å være der som en trygg partner som har ting i orden. De av kundene våre som vil i denne retningen, vil forstå dette og velge oss, sier Syversen.

Gjelder for alle

I bunnen av alle vurderingene ligger Aker BioMarines oppfatning om at bærekraft ikke er et mål man haster for å nå, for deretter å kunne hvile ut – man må kontinuerlig utfordre alle prosesser for å være miljømessig robust.

– Hva vil dere si til selskaper som kanskje ikke ser hvilken relevans bærekraftsmålene har for egen virksomhet, eller ikke har kommet like langt i sin tenkning?

– Jeg har ennå ikke møtt et eneste selskap som ikke finner noe i sin virksomhet som kan linkes opp mot bærekraftsmålene. De målene er så ambisiøse og store at alle kan finne motivasjon og rom til å snu på forretningsmodellen sin for å utvikle en mer bærekraftig virksomhet. Det handler om å starte et sted for å bygge seg et fremtidig fundament, og bærekraftsmålene er et veldig godt utgangspunkt for å begynne en slik reise, sier Indahl.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today