Norges nye redningshelikoptre - KPMG Norge
close
Share with your friends

KPMG bistår Justis- og beredskapsdepartementet med Norges nye redningshelikoptre

Norges nye redningshelikoptre

I 2020 skal alle Sea King-helikoptre erstattes med nye, høyteknologiske redningshelikoptre. KPMG bistår Justis- og beredskapsdepartementets prosjekteier med ekstern rådgivning i det livsviktige anskaffelses- og implementeringsprosjektet.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Beredskapshelikopter

KPMG har de siste fire årene hatt en viktig rolle som ekstern kvalitetssikrer i styringsgruppen til prosjektet som skal anskaffe og idriftsette de nye norske redningshelikoptrene med tilhørende baser og driftsorganisasjoner, også kjent som NAWSARH-prosjektet (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter).

-Redningshelikoptrene er bygget på noe av den mest avanserte teknologien som Norge har tatt i bruk den seneste tiden. Dette prosjektet handler like mye om teknologi og transformasjon som om anskaffelse. KPMG er her en viktig bidragsyter i et prosjekt som er svært spennende og viktig for oss alle, sier Arne Helme, leder for KPMG Cyber Security Services og ansvarlig for oppdraget.

KPMG som ekstern rådgiver

Sommeren 2017 fikk KPMG fornyet tillit i konkurranse med fire andre kvalitetssikringsmiljøer, og er nå engasjert av Justis- og beredskapsdepartementet som styringsgruppens eksterne rådgiver frem til prosjektet er i havn i 2020. 

-KPMG fikk tidlig i prosjektet en viktig rolle, og vi er fornøyd med at det var de som ble valgt til hjelpe oss vel i havn. Selskapet har lang erfaring med kvalitetssikring av komplekse anskaffelsesprosesser, god kjennskap til sektoren, i tillegg til sterk kompetanse både på teknologi og prosjektledelse. KPMG er en viktig sparringspartner og støttespiller for Justis- og beredskapsdepartementer, sier Pål Anders Hagen, avdelingsdirektør for Seksjon for investeringsprogrammer i departementets Samfunnssikkerhetsavdeling. 

Som et av verdens fremste revisjons- og rådgivingsselskaper er KPMGs organisasjon bygget opp rundt kvalitetssikring og revisjon. Dette er et av KPMGs kjerneområder og rådgiverne har vært med på å kvalitetssikre noen av de største offentlige anskaffelsesprosjektene i Norge. 

 

På plass i 2020

Prosjektet startet opp i 2007 med mål om at alle Sea King-helikoptrene skal være erstattet med nye, tidsmessige redningshelikoptre i løpet av 2020. I desember 2013 ble det underskrevet en kontrakt mellom Agusta Westland, nå Leonardo Helicopters, og Justis- og beredskapsdepartementet om kjøp av 16 helikoptre. 

-De nye helikoptrene har bedre rekkevidde og høyere hastighet enn Sea King. I tillegg har kabinen plass til flere personer, og det er bedre navigasjons- og søkeutstyr. Målet for prosjektet er å sikre helårs trygghet i norsk redningsansvarsområde til havs, i uveisomt terreng og i andre situasjoner der andre ressurser er utilgjengelig, forklarer Pål Anders Hagen. 

Går inn i en ny fase

I tillegg til de 16 helikoptrene, kommer trening av piloter og personell, logistikkorganisasjon, sertifisering for ulike operasjoner og landingsplasser på blant annet sykehus, samt flere nye baser bestående av helikopterdokker, verkstedarealer, kontorer og forlegning, og ledelsesbygget for 330-skvadronen. 

-De første helikoptrene er nå produsert, og vi er over i en ny fase med fokus på sertifisering, opplæring og oppstart av fasen med operasjonell testing og evaluering. KPMG har vært med på å kvalitetssikre produksjons- og leveranseprosessen, og skal bistå Justis- og beredskapsdepartementet i den videre styringsdialogen for å sikre at prosjektet lykkes med gjennomføring og måloppnåelse, forteller Knut Lindland, Senior Manager i KPMG Management Consulting. 

Kostnadsramme på 15 milliarder

Prosjekteierskapet ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet, men Forsvarsdepartement og Helsedepartementet er tett integrert og har ansvar for flere av delprosjektene. Det er flere hensyn som må ivaretas på tvers av sektorer og interesser. Prosjektets størrelse, med en kostnadsramme på ca. 14 milliarder 2015-kroner, og kompleksitet var underlagt statens ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

- Som en av tre deltagere i styringsgruppen er vi med på å sikre god eierstyring av prosjektet og god samhandling mellom departementene. KPMG utfører vurderinger og gir råd som bidrar til trygghet og tillit for styringsgruppen i kompliserte beslutningsprosesser, påpeker Arne Helme. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud