Hvorfor er data så kritisk på skatteområdet? - KPMG Norge
close
Share with your friends

Hvorfor er data så kritisk på skatteområdet?

Hvorfor er data så kritisk på skatteområdet?

Skattemyndighetene blir stadig mer datadrevne. De investerer i teknologi som hjelper dem å samle finansielle data sanntid.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Data

Finansdepartementet arbeider med forslag om å endre bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal utlevere regnskapsdata i et gitt elektronisk standardformat, SAF-T (Standard Audit File for Tax).

Dette vil blant annet kunne gjøre det mer effektivt å utføre interne og
eksterne kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller skatteetaten. Dette er bare den spede begynnelsen! Derfor er det kritisk at virksomhetene vet hva som er i deres data, og hvordan det vil påvirke deres skatteplikt.

Organisasjoner må gjøre mer med mindre

Skatteavdelinger er nå tvunget til å undersøke måter å sentralisere og analysere sine dataaktiviteter. Økt fokus på effektivisering og presisjon sammen med økt compliance og rapportering krever innovativ bruk av regnskapssystemer, systemleverandører og dataanalyse. Dette vil gi selskapene et bedre bilde av det globale økonomiske landskapet, slik at de kan skalere forbedringer på tvers av organisasjonen.

Effektiv bruk av skattedata kan bidra til å strømlinjeforme prosesser, og lede til raske svar. Bruk av data på en smart måte kan eliminere behovet for manuell behandling, og kan generelt forbedre effektiviteten innen skattefunksjonen.

Bedrifter bør forbedre styresett, ansvarlighet og åpenhet

Ved hjelp av data kan bedrifter ta en risikobasert tilnærming på avvik helt fra begynnelsen. Nye forskrifter vil kreve at selskaper frigir sine data til skattemyndighetene, og det vil til og med kunne kreve offentlighetens lys. Skattefunksjonens strekker seg lenger enn "rett skatt til rett tid", skatt er i ferd med å bli et viktig omdømme  tema. I den forbindelse vil data bidra til å identifisere både risiko og muligheter.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud