Frist for å levere land-for-land rapport - KPMG Norge
close
Share with your friends

Frist for å levere land-for-land rapport – avvikende regnskapsår

Frist for å levere land-for-land rapport

Den 30. oktober 2017 endret Finansdepartementet skatteforvaltningsforskriften § 8-12-7 som omhandler fristen for å levere land-for-land rapport. Av den nye forskriftsteksten fremgår det at leveringsfristen for land-for-land rapporten er 12 måneder etter utløpet av regnskapsåret. Endringen er særlig aktuell for selskap med avvikende regnskapsår.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Den tidligere forskriftsteksten viste til at land-for-land rapporten skulle leveres 31. desember i året etter regnskapsåret. Forskriften kunne dermed forstås slik at selskap med avvikende regnskapsår fra eksempelvis 1. oktober 2016 til 30. september 2017 fikk utsatt leveringsfristen til 31. desember 2018.

For selskaper med avvikende regnskapsår innebærer den oppdaterte forskriftsbestemmelsen at selskapet har plikt til å levere land-for-land rapporten 12 måneder etter utløpet av regnskapsåret. Dersom et selskap har avvikende regnskapsår som går fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017, vil selskapet ha plikt til å levere land-for-land rapporten innen utgangen av september 2018.

Endringen er i tråd med OECDs retningslinjer for internprising.

KPMG kan bistå med land-for-land rapportering i XML-format.

For mer informasjon, kontakt:

Lene Lodde, Manager/advokat
lene.lodde@kpmg.no
+47 4063 9598

Per Daniel Nyberg, Partner/advokat
per.daniel.nyberg@kpmg.no
+47 4063 9265

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud