close
Share with your friends

Vil stoppe inntektstapet på bilavgiftene

Vil stoppe inntektstapet på bilavgiftene

Regjeringen varsler innføring av engangsavgift på tyngre EL-biler og vil øke engangsavgiften for hybridbiler.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

cars

Ordningen med avgiftsfritak for EL-biler synes å gå mot slutten og det må forventes at avgiftsfordelene gradvis vil fases ut. Forslaget innebærer at de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift.  I tillegg fremmer Regjeringen forslag om fritak for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift for elbiler som må ses i sammenheng med behovet for stimulere omsetningen av brukte elbiler.
 

I dag har alle El-biler bl.a. følgende lettelser:

  • Fritak for engangsavgift og merverdiavgift
  • Lavere årsavgift
  • Gratis bompengepassering og gratis parkering på kommunale p-plasser i de fleste kommunene
  • Gratis på ferger i riksveinettet, men alle inkludert fører betaler passasjerbillett
  • Halvert firmabilbeskatning og med høyere kilometergodtgjørelse


Bilavgiftene på kjøp og bruk av bil har frem til nylig vært en av de viktigste fiskalinntektene for staten. Omleggingen av bilavgiftene samt utvikling av nye lav- og nullutslippsbiler har bidratt til at statens inntekter fra bilavgiftene har blitt redusert over år.

Regjeringens forslag viser at vektfradraget for ladbare hybridbiler også gjøres gjeldende for elbiler, herunder brenselcellebiler, samtidig som satsen i vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent. Engangsavgiften baseres på bilens egenvekt og utslipp av CO2 og NOX. For elbiler vil det dermed kun være vekt som det eventuelt skal betales avgift av. Forslaget om avgiftsvedtak for engangsavgift viser at det kun er tyngre EL-biler med høy egenvekt som rammes av forslaget, se eksempel:
 

Egenvekt    Engangsavgift
2000 kg        Kr 0
2250 kg        Kr 35 900
2500 kg        Kr 82 800I tillegg kommer vrakpantavgift på 2400 kroner som inngår i engangsavgiften og betales for alle biler.

Det er i Prop. 1LS (Skatter, avgifter og toll 2018) opplyst at for ladbare hybridbiler innebærer avgiftsendringen både reduksjonen av vektfradraget fra 26 til 23 pst. og ny rekkevidde-differensieringen fra 1. juli 2018 en innstramming. Det vises for øvrig til at omtrent en tredjedel av bilmodellene som er registrert 1. halvår 2017 heller ikke vil ilegges avgift etter forslaget. For øvrige modeller vil forslaget gi økt avgift, med størst økning for tunge ladbare hybridbiler med kort elektrisk rekkevidde. For ikke-ladbare hybridbiler vil avgiftsøkningen som følge av fjerning av vektfradraget for de fleste modeller, utgjøre mellom 1 000 og 20 000 kroner ut over prisjustering.

EFTAs Overvåkningsorgans (ESA) har varslet at de vil se på dagens gunstige ordning for EL-bilene i lys av statsstøttereglene. Dagens fritaksordning for merverdiavgift er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gjelder ut 2017, og en videreføring må derfor notifiseres på nytt. De nye fritakene for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift må også notifiseres til og godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Regjeringen opplyser at notifikasjonsprosessen er i gang.

De varslede omleggingene for EL-biler og ladbare hybridbiler kommer ikke som noen overraskelse, selv om vi trodde dagens ordning var fredet noen år til. Omleggingene kan for øvrig ha sammenheng med at ESA har varslet at de ønsker å se nærmere på om dagens avgiftsfritak er i samsvar med EØS-avtalen statsstøtteregler.Kontaktpersoner:

Advokat/Director Kjerstin Ongre
Tel. 40639458/E-post kjerstin.ongre@kpmg.no

Advokat/Senior Assoicate Christina Sandtange
Tel. 92826707/E-post christine.sandtangen@kpmg.no

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today