Utleie av egen bolig - KPMG Norge
close
Share with your friends

Utleie av egen bolig – begrensning av reglene for skattefri inntekt ved korttidsutleie

Utleie av egen bolig

Regjeringen foreslår bortfall av skattefritaksregelen på 20 000 kroner ved kortvarig utleie av mer enn halvparten av egen bolig, samt fremmer forslag om endret grunnlag for beregning av skattepliktig inntekt.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Dersom man leier ut mere enn halvparten av egen bolig, så anses leieinntekt overstigende 20 000 kroner som skattepliktig inntekt som beskattes som kapitalinntekt.

Basert på utviklingen i markedet/delingsøkonomien for utleie av private boliger til korttidsutleie – så foreslår regjeringen endringer. Det ønskes å avskaffe forskjellsbehandlingen mellom tradisjonell hotell- og overnattingsvirksomhet og aktører som kun driver med mere kortvarig utleievirksomhet.

For det første foreslås 20 000 kroners – regelen for skattefrihet avskaffet ved utleievirksomhet som varer under 30 dager. Ved utleie utover 30 dager skal regelen fortsatt gjelde.

Videre foreslås at beskatningsgrunnlaget ved utleie under 30 dager skal utgjøre 85% av utleieinntekts som overstiger 10 000 kroner. Denne skattefritaksgrensen gjelder for hele året – og ikke for hvert utleieforhold. Sameiere må dele på dette bunnfradraget.

Regelendringen trer i kraft med virkning for 2018.

For mer informasjon, kontakt:

Arnfinn Sørensen, Director og advokat i KPMG Law
arnfinn.sorensen@kpmg.no
+47 4063 9291

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud