close
Share with your friends

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018

Prop. 1 LS (2017-2018) har en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2018, f. eks. satsendringer som er varslet i de seneste årenes statsbudsjetter for selskaper og personer. Den viktigste endringen er nedsettelse av satsen for skatt på alminnelig inntekt til 23 %. Imidlertid økes satsene for trinnskatt – slik at skattenedsettelsen reelt blir begrenset. Det er foreslått innføring av engangsavgift på tyngre el biler og økning av engangsavgiften for hybridbiler. Videre er det foreslått endring i beskatningen av aksjeopsjoner for gründere – basert på at beskatningstidspunktet utsettes. Oppjusteringsfaktoren på utbytte mv. økes fra 1,24 til 1,33 i 2018 slik at samlet marginal skatt på utbytte opprettholdes dersom man ser selskap og eier under ett. Basert på oppjusteringsfaktoren blir skattesatsen på utbytte mv. 30,59 %. Videre er det også foreslått å utvide overgangsregelen for opprettelse av aksjesparekonto med ett år ut 2018 og rabatt ved formuesligningen av aksjer økes til 20 %.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

For mer informasjon, kontakt:

Arnfinn Sørensen, advokat/Director
arnfinn.sorensen@kpmg.no
+47 4063 9291

Fredrik Gule, Advokatfullmektig/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today