Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen - KPMG Norge
close
Share with your friends

Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen

Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen

Regjeringen Solberg foreslår å fjerne skattekasse 2 ved skatteberegningen, som har betydning for ektefeller der den ene har lav inntekt eller ingen inntekt.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Begrunnelsen for regelendringen er at man ønsker:

  • Bedre integrering
  • Styrke insentivene til arbeid
  • Bedre likestilling
  • Redusere mulighetene for eksport av velferdsytelser
  • Langsiktig bidrag til jevnere inntektsfordeling
  • Bekjempelse av barnefattigdom

Avvikling av skatteklasse 2 innebærer at ektepar hvor den ene ektefellen har lav eller ingen inntekt vil få en øket beskatning på inntekt.

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Rakkenes, advokat/Senior Manager
hakon.rakkenes@kpmg.no
+ 47 4063 9242

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud