close
Share with your friends

Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen

Skatteklasse 2 foreslås avviklet ved skatteberegningen

Regjeringen Solberg foreslår å fjerne skattekasse 2 ved skatteberegningen, som har betydning for ektefeller der den ene har lav inntekt eller ingen inntekt.

1000

Kontaktperson

Håkon Rakkenes

Advokat/ Senior Manager

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Begrunnelsen for regelendringen er at man ønsker:

  • Bedre integrering
  • Styrke insentivene til arbeid
  • Bedre likestilling
  • Redusere mulighetene for eksport av velferdsytelser
  • Langsiktig bidrag til jevnere inntektsfordeling
  • Bekjempelse av barnefattigdom

Avvikling av skatteklasse 2 innebærer at ektepar hvor den ene ektefellen har lav eller ingen inntekt vil få en øket beskatning på inntekt.

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Rakkenes, advokat/Senior Manager
hakon.rakkenes@kpmg.no
+ 47 4063 9242

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today