Regnskapsbransjens automatiserte fremtid er nær - KPMG Norge
close
Share with your friends

Regnskapsbransjens automatiserte fremtid er nær

Regnskapsbransjens automatiserte fremtid er nær

- Digitaliseringen endrer våre leveranser til våre kunder og gir både muligheter og trusler for bransjen, sier partner og leder for KPMG Accounting, Marius Berg.

1000

Kontaktperson

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Bransjen har jobbet med digitalisering de siste ti årene, mye drevet av skybaserte ERP-systemer som for eksempel Xledger. - Regnskapsføreren må levere etter kundenes forventninger om en digitalisert leveranse som gir effektivisering, redusert ressursforbruk og reduserte kostnader, sier han. 

Han mener en fordel er at systemet har gjort det mulig for et selskap å sette ut regnskapet og samtidig ha full kontroll over økonomistyringen, siden både kunde og leverandør jobber i samme system og har tilgang på samme informasjon.

Faksimile fra Computer World

Saken ble først omtalt i Computer World. (Faksimile fra Computer World uke 37).

Robotisering og kunstig intelligens i regnskapsføring

Innenfor regnskapsbransjen handler robotisering først og fremst om 'robotic process automation' eller RPA. Her benyttes en software-robot, installert på en PC, til å automatisere oppgaver som tidligere ble gjort manuelt av ansatte. Programvare som for eksempel Blue prism kan automatisere på tvers av de systemene du benytter i dag. Eksempler kan være opplastning av inngående fakturaer, kontering, import av banktranser, og så videre. 

- Når vi går videre til kunstig intelligens så snakker vi om en helt annen liga. Her er det maskinlæring hvor vi skal lære systemet å kunne foreta beslutninger basert på historikk og algoritmer. For å kunne benytte kunstig intelligens på denne måten er vi avhengige av et stort datamateriale, gjerne kalt 'big data'. Basert på omfattende datamaterialet kan systemet jobbe med å finne sammenhenger og presentere prediksjoner som vi ikke har klart tidligere. Basert på dette skal man trene systemet til å gjennomføre beslutninger, forteller Berg. 

Likevel er ikke dette noe som leveres enda. - Dette ligger et stykke inn i fremtiden og hvis regnskapsleverandører sier at de kommer med kunstig intelligens, så er det nok kun prediksjoner, analyser og sammenhenger de presenterer, presiserer han. 

Blockchain vil gi nye muligheter

Blockchain er teknologi som gjør det mulig for to aktører å sikkert overføre verdier eller informasjon mellom hverandre uten at andre parter, som myndigheter eller banker, er involvert. 

- Dette er helt i startgropen og det vil nok ta to til tre år før vi ser bruk at dette innen regnskapsbransjen. Når teknologien er blitt mer moden, er tilgjengelig som verktøy og er integrert mot ERP-systemene, vil vi kunne bruke dette til å automatisere regnskapsprosessen på en ny måte, forteller Berg. 

- Der vi før integrerte alt mot banken, vil vi kunne foreta både fakturering, mottak av betaling og tilhørende regnskapsinformasjon direkte fra kunden. I den samme transaksjonen vil myndighetene kunne motta merverdiavgiftsbetalingen direkte. Både bokføring, avstemminger, remittering og mottak av betalinger vil kunne hel-automatisere regnskapsføringen. 

Kort oppsummert forteller Berg om et skift i måten regnskapsførere jobber. - Vi som regnskapsførere endrer våre oppgaver fra føring og avstemming til å levere teknologiske løsninger og ERP-systemer hvor vi tar totalansvar for hele regnskapsprosessen hos våre kunder. Det viktige blir hvordan regnskapsprosessen blir implementert, parametersatt og integrert, i tillegg til sikker endringshåndtering for kunden, avslutter han. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud