close
Share with your friends

Petroleumsskatt

Petroleumsskatt

For petroleumsbeskatningen er det foretatt satsjusteringene som var ventet på grunn av andre regelendringer.

1000

Kontaktperson

Bilde av Jan Samuelsen

Partner/ advokat

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Som følge av reduksjon i selskapsskatten til 23% økes særskatten til 55% slik at marginalskattesatsen på 78% opprettholdes. I tillegg justeres friinntektssatsen noe ned for å reflektere høyere skattesats. Ny friinntektssats blir da 5,3% per år, dvs. 21,2%, en nedjustering på 21,6% (ned 0,4%) fra 2017. Dette gjelder for investeringer fra og med 1. januar 2018, slik at gjenværende friinntekt for investeringer foretatt før 2018 ikke blir berørt.

Det er i tillegg marginale justeringer for CO2 skatt og NoX avgift, der CO2 avgiften økes fra 16,04 til 16,06 kr/sm3 samt fra 7,16 til 7,30 kr/sm3 for utslipp av naturgass til luft, og NoX avgiften økes fra 21,59 til 21,94 per kg utslipp. For NoX vil de fleste E&P selskap bli fritatt som følge av deltakelse i NoX fondet.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Samuelsen, advokat/partner
jan.samuelsen@kpmg.no
+47 4063 9395

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today