close
Share with your friends

Overgangsreglene for aksjesparekonto forlenges med ett år

Overgangsreglene for aksjesparekonto forlenges

I statsbudsjettet foreslås det at reglene om overføring av aksjer mv. til aksjesparekonto forlenges med ett år.

1000

Relatert innhold

Om aksjesparekontoordningen

Fra og med 1 september 2017 var det mulig for privatpersoner å opprette aksjesparekonto.

Aksjesparekonto er en konto som kun kan brukes til investering i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Ved bruk av aksjesparekonto vil avkastning i form av gevinst ved realisasjon ikke skattlegges før gevinsten tas ut av kontoen. Dette innebærer at gevinsten kan brukes til å gjøre nye investeringer uten løpende skattlegging. Utbytte fra investeringene på aksjesparekonto inngår ikke i ordningen og skattlegges på ordinær måte, altså løpende.

Når penger tas ut av kontoen anses uttaket først å være tilbakebetaling av innskuddet. Dette innebærer at dersom du har satt inn 100 000 på aksjesparekonto, kan inntil 100 000 tas ut uten at dette skattlegges. Som ved realisasjon utenfor aksjesparekontoordningen oppjusteres uttak som ikke er tilbakebetaling av innskudd med 1,24.

Skjermingsreglene gjelder også for aksjesparekonto. Skjermingen settes til kontoens laveste innskudd i løpet av året med tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Mann med tablet

Om overgangsreglene

I utgangspunktet vil en overføring av investeringer utenfor aksjesparekonto til aksjesparekonto anses som en realisasjon og beskattes.

For å lette overgangen ble det imidlertid innført overgangsregler som innebærer at aksjer mv. kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet, dersom overføringen skjer innen 31 desember 2017. Overføring med kontinuitet innebærer at aksjene mv. kan overføres til kontoen uten at det skjer noen realisasjonsbeskatning. Skattepliktige beholder i slike tilfeller sin inngangsverdi på aksjene slik at denne brukes i gevinstberegningen når aksjene realiseres.

I statsbudsjettet foreslås det å forlenge overgangsperioden slik at aksjer mv. kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet til og med 31. desember 2018. Altså en forlengelse med ett år i forhold til dagens regler.

For mer informasjon, kontakt:

Andreas Gard Owing, advokatfullmektig/senior
andreas.owing@kpmg.no
+47 4063 4317

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today