close
Share with your friends

Kundecase: risiko- og målstyring i departement

Kundecase: risiko- og målstyring i departement

KPMG erfarer at de fleste offentlige virksomheter arbeider med to overordnede problemstillinger. Hvordan få til mer for mindre, og hvordan arbeide mer effektivt og digitalt?

1000

Kontaktperson

Relatert innhold

Styringssystemet og strategi/målarbeid er viktige elementer når man skal ta tak i dette arbeidet, også når det gjelder i styringsdialogen mellom statlige virksomheter. KPMG har over lengre tid bistått et departement med å utvikle og forbedre sin etatsstyring av underliggende virksomheter. 

Sluttresultat er bedre styring og kontroll, styringsdialog og prosess mellom departementet og underliggende virksomheter på samfunnskritiske virksomheter, noe som gir bedre tjenester til deg og meg, og resten av samfunnet.

– Kunden ønsket rådgiving og bistand til videreutvikling av etatsstyringen, vurderinger og videreutvikling av mål, styringsparametere og bruk av risikostyring, forteller Ane Merete Stray-Pedersen, prosjektleder for KPMG. - Bistanden ble individuelt tilpasset hver enkelt avdelings behov og bygget videre på det arbeidet departementet selv hadde gjort.

Kaia Grahm-Haga og Ane Merete Stray-Pedersen

Kaia Grahm-Haga og Ane Merete Stray-Pedersen

Kreativitet for felles forståelse

KPMG har bistått kunden med å videreutvikle og forbedre departementet etatsstyring gjennom bedre bruk av tildelingsbrev, mål og styringsparametere, integrering av risikostyring og samordning. 

– Vår bistand har videre omfattet kompetanseheving, samt fasilitering av workshops og prosesser, sier Kaia Grahm-Haga, fagspesialist virksomhetsstyring. 

– Noe av det nyskapende KPMG gjorde og som hadde stor verdi var at vi fasiliterte kreative arbeidsmøter mellom departementet og underliggende virksomhet for å sikre bedre involvering av underliggende virksomheter i prosessen, på denne måten ble det etablert en felles plattform og forståelse for felles utfordringer og muligheter, fortsetter Grahm-Haga. 

– Ved å fokusere på rammeverket, erfaringsdeling og idéverksted i workshops, fikk vi frem mulighetsrommet og etablert en felles plattform for videre utvikling og samarbeid. Dette bidro til en kvalitativ bedre prosess med bedre sluttresultat forankret både hos departementet og underliggende virksomheter, sier Stray-Pedersen. 

Brenner for god styring og kontroll

– God styring og kontroll i offentlig sektor er et av områdene vi i KPMG brenner for. Vi analyserer kundens behov og skreddersyr vår bistand og rådgivning til rammeverk og erfaring fra sektoren, sier Grahm-Haga. 

KPMG har i tillegg delt erfaringer og viste til eksempler på tvers av forvaltningen for å illustrere ulike mulighetsrom for departementet.  Dele erfaringer på tvers av offentlig sektor og også mellom privat og offentlig sektor, gir resultater ute hos kundene. Eksempler gir inspirasjon og ikke minst praktiske eksempler på hvordan kundene kan bevege seg videre, avslutter Stray-Pedersen.

For mer informasjon kontakt:

Ane Merete Stray-Pedersen
+47  995 17 333
Ane.Stray-Pedersen@kpmg.no

Kaia Grahm-Haga 
+47 970 93 852
Kaia.Grahm-Haga@kpmg.no

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today