KPMG underviser skoleelever i cybersikkerhet - KPMG Norge
close
Share with your friends

KPMG underviser skoleelever i cybersikkerhet

KPMG underviser skoleelever i cybersikkerhet

27. oktober besøker KPMGs cyberpatrulje barne- og ungdomsskoler i 33 land i forbindelse med det globale samfunnsinitiativet Global Cyber Day.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Under besøket vil cyberkonsulentene gi elevene opplæring i cybersikkerhet og nettvett, et kompetanseområde som blir stadig viktigere, men som per dags dato ikke er godt nok dekket av pensum og etablerte opplæringsprogrammer. 

Barn på iPad

Vil styrke barns digitale ferdigheter

I Digibarometer-undersøkelsen ble Norge i 2017 kåret til verdens mest digitaliserte land. Samtidig viser NorSIS' undersøkelse om ungdom og digital sikkerhetskultur, at norsk ungdom er sinker på digital sikkerhet. 

- Digitaliseringen gjør oss sårbare for cybertrusler og misbruk på nett. Mange barn mangler digitale ferdigheter og kunnskap, og bekymrer seg mindre for cyberrisiko enn den voksne delen av befolkningen. Det gjør dem til en spesielt utsatt gruppe, sier Stian Petersen, Senior Manager i KPMG Bergen, og en av ekspertene som skal undervise elever i cybersikkerhet på Global Cyber Day.  

KPMG ønsker gjennom et forståelig og enkelt undervisningsopplegg å styrke barnas kunnskap og forståelse for cybertrusler og digital sikkerhet. 

- Det gjør vi gjennom å fokusere på digitale problemstillinger som de treffer på i hverdagen, slik som sikkerhet i sosiale medier, deling av personopplysninger, bruk av passord og atferd i sosiale nettsamfunn. Vi skal snakke om utfordringer og farer de må være oppmerksomme på og beskytte seg mot, understreker Petersen.  

Økt satsning på digital kompetanse

Det har vært en utfordring at myndighetene ikke har tatt skikkelig ansvar for at innbyggerne får opplæring i cybersikkerhet. Unge, eldre og andre som ikke er del av en organisasjon som gir opplæring i cybersikkerhet faller utenfor. 

- I regjeringens nye digitaliseringsstrategi er det uttrykt at digital kompetanse og digitalisering i barnehage, skole og lærerutdanning skal styrkes, med mål om effektivisering og forbedring av kvalitet i undervisning og læring. Men veien dit er ganske lang. I mellomtiden kan KPMG bidra, påpeker Petersen. 

Barn og ungdoms sikkerhetskultur i tall:

  • I følge Utdanningsdirektoratet har nærmere en fjerdedel av norske elever på niende trinn så svake digitale ferdigheter at de vil få problemer i skole og arbeidsliv
  • NorSIS' undersøkelse om Ungdom og digital sikkerhetskultur, viser at nesten halvparten av dagens ungdommer lærer om informasjonssikkerhet i uformelle situasjoner. Kun 12 prosent svarer de har lært dette gjennom kurs eller utdanning. 
  • Videre viser NorSIS' undersøkelse at ungdom er mindre bekymret for risiko knyttet til trusler som misbruk av bankkort, sensitiv informasjon på avveie, datavirus og identitetstyveri, bortsett fra på ett område, og det er nettmobbing. 
  • NorSIS-kartleggingen viser at 50 prosent av ungdommene mener de utsetter seg for risiko når de bruker internett, det er 20 prosent færre enn befolkningen generelt. 
  • Medietilsynets undersøkelse om barn og unges medievaner viser at 19 prosent av barn i alderen 9-16 år svarer at de kjenner passordet på sosiale medier til en eller flere av vennene sine. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud