close
Share with your friends

Ingeniørene kommer - til en laksemerd nær deg!

Ingeniørene kommer - til en laksemerd nær deg!

Morten J. Lyssand fra Global Maritime ser få likheter mellom olje og oppdrett, men han tror likevel at ingeniørenes inntreden kan skape dramatiske endringer og interessante disrupsjoner innen akvakultur.

1000
Bilde av Anfinn Fardal

Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Trine Sæther Romuld og Morten J. Lyssand

Trine Sæther Romuld, leder for KPMGs bransjesatsning på sjømat, tok nylig en prat med Morten Lyssand, som leder Global Maritimes forretningsutvikling innen akvakultur og offshore fiskeoppdrett. (Foto: Alex Asensi)

Det var ikke gitt at Morten Jantzen Lyssand skulle ha så mye med laks å gjøre. Han er egentlig utdannet sjømann og seilte som kadett på Bergesen-båtene Berge Duke og Berge Borg, men trakk raskt i land for å ta en marin ingeniørgrad. Det åpnet mange nye dører for ham, fortalte han da han nylig satte seg ned for en prat med KPMGs Trine Sæther Romuld, partner og leder for selskapets satsing på den norske sjømatbransjen.

– Ja, jeg har vært innom mye. Jeg har jobbet med risikohåndtering og vært inspektør for Det Norske Veritas, arbeidet med risiko og strategi i Teleplan og Cap Gemini, og håndtert ulike oppgaver innen forsikring i selskapene Skuld og Aon, forteller Lyssand.

Opp, ned og til havs

Så, for fire år siden, kom han til Global Maritime. Han skulle egentlig rigge til og oppbemanne et kliss nytt Oslo-kontor, sånn at det opprinnelig Stavanger-baserte morselskapet kunne være posisjonert til virkelig å gjøre seg fete på det enorme oljemarkedet som de og nesten hele Norge den gang så foran seg. Isteden ble det smalhans i oljå og disrupsjon av en helt annen bransje, og nå er Lyssand ansvarlig for selskapets forretningsutvikling innen akvakultur og fiskeoppdrett utaskjærs. 

– Vi var klare og sultne, men så trakk noen plutselig ut proppen på oljeprisen, og da var det bare å begynne å bygge ned igjen. Oppi alt dette fikk vi vårt første prosjekt innen oppdrett, kalt Ocean Farm 1. Her kom vi inn tidlig og jobbet med oppdragsgiver helt fra mulighetsstudiet til enkle skisser og design, sier han.

Mange ble overrasket da KPMGs Lederundersøkelse 2017 viste at bedriftsledere i oljefylket Rogaland generelt sett var nokså ubekymret for disrupsjon. Dette er jo en region som de siste årene har fått sitt lokale næringsliv snudd på hodet gjennom fremveksten av nye utvinningsmetoder for hydrokarboner i USA samtidig som elbiler og alternative energikilder vinner terreng raskere enn noensinne. Men kanskje kommer fryktløsheten av at bransjen selv ønsker å dele ut en solid dose disrupsjon til andre industrier?

Uansett er den forestående disrupsjonen av norsk oppdrettsbransje en politisk villet utvikling. Regjeringen har innført en ordning med utviklingstillatelser innen oppdrett nettopp for å bidra til å realisere prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og ditto investeringer. Her er det gitt oppdrettskonsesjoner til prosjekter knyttet til konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. Her var det altså at oljeaktørene suste inn fra blindsonen for å røske opp i tradisjonelle tankemønstre, og da ordningen ble åpnet i november 2015, sto Global Maritime og deres oppdragsgiver klare med søknaden samme dag.

Vidt forskjellige bransjer

Lyssand forteller at de tre viktigste tingene en ingeniør kan bidra med for å gjøre det trygt og greit for fisken, er hydrodynamikk, stabilitet og struktur. Det må til når man skal bygge en havgående merd med en diameter på 110 meter, en total høyde på 68 meter og et volum på 250.000 kubikkmeter – komplett med kontrollrom, oppholdsrom og fôrsilo øverst i sentersøylen.

– Ser du mange likheter mellom løsningene fra oljenæringen og behovene i oppdrettsbransjen?

– Egentlig ikke. Så å si det eneste som er likt, er faktisk at det handler om digre stålkonstruksjoner i vann, ellers er det meste forskjellig – prosesser, regelverk, drift... ja nærmest alt. Likevel vil mye av vår erfaring og vårt tankesett som ingeniører være høyst relevant for akvakultur, slår Lyssand fast.

– Innen fiskeoppdrett har de mye kjappere prosesser enn vi har vært vant til i oljebransjen, delvis på grunn av virksomhetens karakter og delvis fordi de har aldri gjort dette tidligere. Hva angår for eksempel regelverk, var alt dette så nytt at det faktisk ikke fantes regler. NS915 (standard for fiskemerder) kunne ikke brukes, og TEK-standarden hadde ingenting å bidra med. Global Maritime har derfor stått sentralt i arbeidet med å utmeisle et nytt regelverk – ikke så mye i samarbeid med Veritas som i en “dragkamp” med dem, smiler han.

Selve driften av løsningen vil imidlertid kunden forestå selv, og det er en fase som begynner nettopp nå. Konstruksjonen har vært underveis fra Kina i flere uker, og når dette leses, bør smolten som har stått klar, allerede være satt ut i anlegget.

Mer å gjøre

– For dere ble dette en åpning til mange nye prosjekter innen oppdrett?

– Ja, kundene trengte vår kompetanse. Vi har jo konstruert rigger før, faktisk hele ni av dem etter eget design, så vi behersker dette som har å gjøre med digre konstruksjoner som skal flyte på tynne ben i vannet.

Det er nemlig slik at selv om dette var det første oppdretts-prosjektet oljeingeniørene i Global Maritime fikk sette tennene i, har det slett ikke blitt det siste.

– Vi har blitt engasjert i flere andre prosjekter. Ett av dem er for eksempel et design som vil gjøre det mulig å produsere fisk så å si overalt i verden hvor havdybden ikke er over 100 meter, forteller Lyssand.

Han forteller at alle oppdretts-casene de hittil er blitt engasjert i, er knyttet til de eksperimentelle konsesjonene. Til sammen har myndighetene nå tildelt 38 konsesjoner under dette programmet, og Global Maritime er (i likhet med KPMG, for øvrig) engasjert i flere av dem.

Får fart på veksten

Global Maritimes kunde er ikke bare den første og hittil eneste som har satt ut fisk, Lyssand tror til og med at de vil kunne klare å produsere to til tre generasjoner før konkurrentene engang får fisk i havet, noe som gir dem et stort forsprang. Han er likevel klar over at mange andre ingeniørmiljøer har engasjert seg i oppdrettsbransjen, og tror hele bransjen står foran veldig spennende tider.

– Det skjer veldig mye nå. Noen eksperimenterer for eksempel med sensorer som måler fiskens reaksjon på foring, lys, bevegelser, og de skal bruke det neste året til å kalibrere denne modellen. Mange aktører har kastet seg på, hver av dem med sin kompetanse og særegne fordeler, og det skal bli spennende å se hvilken effekt det får på bransjen, sier han.

Like viktig som konkrete prosjekter, er samtidig at ingeniørenes tankesett – analyser, vurderinger, målinger, beregninger og fremskrivninger – kan påvirke hele måten bransjen tenker på. Oljeingeniører har gjerne den ryggmargsrefleksen at de foretar risikovurderinger på nærmest alt de gjør, og de gjør det gjerne grundig når de først setter i gang.

– Siden vi er ingeniører, gjør vi jo som ingeniører pleier; henter inn store datamengder for å snu og vende på dem og se hva de kan fortelle oss. Vi har tatt datasett med GPS-koordinater for salinitet, lusemengder, temperaturer og dødelighet, sammenstilt dem og plottet det hele inn i kartløsninger på jakt etter sammenhenger og åpninger for optimaliseringer. Det er jo en kjent sak at produksjonskostnaden i næringen har gått opp 40 prosent de seneste årene, og for dem som klarer å hente ut reduksjoner her, ligger det enorme innsparingsmuligheter, sier han.

Faglig stimulerende

Lyssand elsker at det skjer noe nytt hele tiden, og setter stor pris på at oppdrettsbransjen gir litt større takhøyde for å være innovativ – og litt gæærn.

– Vi har spennende interaksjoner med kunden og bruker mye tid på workshopper når vi setter opp prosjekter. Der finner vi ut hvordan vår bakgrunn på best mulig vis kan utfylle deres erfaring og kompetanse. Det er veldig spennende for en ingeniør i det skjæringspunktet, sier han.

Han forteller at 30-35 av Global Maritimes ingeniører var innom selskapets første storprosjekt på akvakulturfronten, og at 4-5 av dem har jobbet med dette på heltid de siste to årene. I fjor utgjorde akvakultur-relaterte oppdrag rundt en tredjedel av omsetningen i den norske virksomheten. Men én av de sjeldne likhetene med oljebransjen, er at dette er et marked med stort potensial internasjonalt:

– Foreløpig har vi ikke rukket å markedsføre oss så mye, men vi har merket interesse fra veldig mange andre land. Historien viser riktignok at mye må klaffe for at dette skal fungere med andre fiskeslag enn laks, men det utvikles veldig mye kompetanse nå som kan brukes til å teste ut nye løsninger, ikke bare i Norge, men også mange andre steder i verden, slår Lyssand fast.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today